TS: Matúš Maťátko v Dúbravici

Matúš Maťátko / Živočích európskeho významu / Kurátorská spolupráca: Juliana Mrvová / Jednota / Dúbravica / 15. 7. 2023

Medveď naprostred Dúbravice

Veľkorozmerná maľba na plátne inštalovaná na vonkajšej stene potravín Jednota v stredoslovenskej obci Dúbravica je už desiatou realizáciou, ktorú každoročne prináša združenie Periférne centrá. V spolupráci s osloveným výtvarníkom predstavujú rôznorodú škálu súčasných slovenských vizuálnych autorov a autoriek a ich prístupov k miestnym témam.

Pre realizáciu 10. ročníka autorského formátu Jednota realizátori vybrali renomovaného slovenského grafika a ilustrátora Matúša Maťátka, ktorý vo svojej tvorbe často reaguje na aktuálnu situáciu a otázky či polemiky, ktoré hýbu spoločnosťou. Snaží sa preštudovať miesto, na ktorom sa aktuálne nachádza a s humornou skratkou vypichnúť jednu tému, v tomto prípade hýbucu nielen Podpoľaním, ale dnes už celým Slovenskom. Námetom pre aktuálne monumentálne dielo sa stala problematika medveďa hnedého, živočícha európskeho významu.

„Nás sa tento problém týka, preto sme sa s autorom zhodli, že s ním bude pracovať. Je to téma, ktorou tu žijeme, sami máme vlastné a celkom bohaté skúsenosti so stretmi s medveďmi“, komentuje výber témy vizuálny umelec a zástupca združenia Periférne centrá Andrej Poliak. Zároveň zdôrazňuje kontinuitu realizácií v línii angažovaného umenia a práce s krajinou: „V organizácii je nám práca s krajinou a v krajine blízka, dlhodobo sa venujeme tvorbe v krajine aj preto je téma medveďa pre nás aktuálna a prirodzená. Snažíme sa krajinu a naše pôsobenie v nej vnímať komplexne a preto citlivo, tak ako aj téma medveďa je témou komplexnou...“.

Problematika medveďa hnedého je hlavnou témou nielen na Podpoľaní, ale na celom Slovensku. „Ste za medveďa, alebo za ľudí?“ Pýtajú sa médiá aj politici. Podstatou diskusie však nemá byť naháňanie pozornosti a senzácií, ale to, prečo je medveď hnedý chránený. „Maťátkov obraz chce zároveň upozorniť aj na to, že dnes nám často chýba humor, keď sa snažíme ostatných presvedčiť o svojej pravde. Skúsme sa na svet pozrieť z medvedej perspektívy a hľadať dialóg aj tam, kde sa nám zdá nemožný“, komentuje dielo maliarka a kurátorka Juliana Mrvová.

Obraz bude v centre Dúbravice vystavený do leta 2024. Návštevníci lokality a priaznivci umenia tu majú možnosť vidieť aj ďalšie inštalácie z produkcie o. z. Periférne centrá. Vo verejnom priestore obce a v okolitej krajine nájdu viacero vizuálnych a architektonických objektov, medzi najznámejšie patrí rozhľadňa a útulňa Unimo alebo prírodná sauna pod horou Medvedínec. V kultúrnom centre Škôlka, sídle občianskeho združenia, aktuálne prebieha výstava maliarky Žofie Dubovej s názvom Previs.

Periférne centrá v minulých rokoch priniesli umenie aj do iných okrajových vidieckych lokalít, kde kultúrna ponuka nebývala veľmi široká, napríklad do Hontianskych Trstian, na Staré Hory, či do Babinej. Ich diela tu ostávajú a sú obohacujúcim miestotvorným prvkom. Ostatných desať rokov majú zázemie v Dúbravici, kde vytvárajú centrum kultúrnych aktivít s presahmi medzi súčasným umením, krajinotvorbou, dizajnom a ekológiou. Na produkciách spolupracovali s mnohými renomovanými výtvarníkmi, napr. s Otom Hudecom, Rastislavom Podobom, výtvarníčkou Danielou Krajčovou, či architektonickými ateliérmi 2021, youngs, či H3T.

Názov podujatia: Jednota č. 10 / MATÚŠ MAŤÁTKO: Živočích európskeho významu

Vystavujúci autor: Matúš Maťátko

Námet a produkcia: Periférne centrá, Dúbravica

Kurátorská spolupráca: Juliana Mrvová

Miesto: vonkajšia stena potravín Jednota, centrum obce Dúbravica (okres B. Bystrica)

Vernisáž: 15. 7. 2023, dielo bude vystavené do júna 2024

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Matúš Maťátko študoval voľnú grafiku a ilustráciu u profesora Kállaya na VŠVU v Bratislave. Už na vysokej škole sa stal výrazným zjavom súčasnej grafiky, ktorú rýchlo posunul z intímnej veľkosti ilustrácie do veľkoformátových monumentálnych diel. Vo svojej individuálnej voľnej tvorbe realizuje najmä veľkoformátové grafiky, kde si z počiatočných punkovejších realizácií postupne vytvoril typický “maťátkovský” jazyk, vychádzajúci nielen z vizuality linoritu ale aj z mestskej kultúry graffiti či komixu. Nezanevrel na ilustráciu a pustil sa do viacerých autorských kníh, najmä detských, za ktoré dostal (dokonca za všetky doteraz vydané knihy) ocenenia Kniha roka.

Platforma Periférne centrá prináša súčasné umenie na slovenský vidiek a naopak témy z vidieka vnáša do súčasného umenia, z periférnej vidieckej lokality vytvára centrum umeleckého diania. Od roku 2011 pôsobí v obci Dúbravica (okres Banská Bystrica), ktorú premieňa na centrum kultúrnych aktivít s presahmi medzi súčasným umením, krajinotvorbou, dizajnom a ekológiou. Priestor dediny a okolitej krajiny je tu ponímaný ako realizačný, prezentačný, výskumný aj experimentálny priestor, tzv. Kultúrna dedina. Jeho súčasťou je otvorená krajinná galéria s dielami, ktoré vznikajú počas umeleckých pobytov jednotlivcov a tímov z oblasti vizuálneho umenia, architektúry a dizajnu. Od roku 2016 prevádzkuje v prenajatej obecnej budove bývalej materskej školy periférne kultúrne centrum ŠKÔLKA - ateliérový, rezidenčný a verejný priestor. Súčasťou areálu je malý záhradný amfiteáter pre menšie javiskové produkcie, produkčná záhrada so zeleninou a ovocím a detské ihrisko. Prevádzkuje tiež otvorenú krajinnú galériu, ktorej súčasťou sú diela vo verejnom priestore obce aj v blízkom okolí, ktoré vznikajú počas pobytov a sympózií. Medzi najznámejšie diela v miestnej krajine patrí vyhľadávaná verejná sauna pod horou (2013, H3T architekti), vyhliadka a útulňa UNIMO (2012, M.Bosák., M. Lepej, R.Sekula), či minulý rok deinštalované dielo Skratka od Mateja Rosmányho (2016), na sociálnych sieťach známe ako #rebrík do neba.