TS: Simona Koutná v Galérii Výklad

Simona Koutná: My Surrogate Self / Kurátorka: Lívia Gazdíková / Galéria Výklad, Trnava / 1. 3. 2023 - 26. 3. 2023

Simona Koutná: My Surrogate Self

Miesto konania: Galéria Výklad, Hlavná 8, Trnava

Kurátorka: Lívia Gazdíková

Vernisáž: 28. 2. (utorok) 2023 o 18:00

Trvanie výstavy: od 1. 3. 2023 do 26. 3. 2023

Simona Koutná vo svojom projekte My Surrogate Self skúma hranice a vrstvy osobnej identity a kladie otázku, ako s procesom sebaidentifikácie v súčasnom vizuálnom svete vedome pracovať. Umelecký výskum autorky sa zameriava na proces sebeidentifikácie vo vzťahu k západnej mainstreamovej reprezentácie ženskej identity, ku ktorej obrazom sa simultánne vzťahuje, a ktorým sa vymedzuje. Sú to idealizované podoby tela; stereotypizujúce společenské normy a manipulatívne konštrukty identity, šírené perspektívou reklám, popkultúrnych artefaktov a person. Zámerom autorky je dekódovať tieto zdanlivo nepriepustné ideály, a obohatiť reprezentáciu žien hlavného prúdu o alternatívnu perspektívu a motivovať ich k ich prehodnoteniu a spochybneniu.

Projekt, ako aj chod galérie na rok 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.