TZ: David Hanvald v liberecké galerii nabízí nové pohledy na malířství

David Hanvald v liberecké galerii nabízí nové pohledy na malířství / Oblastní galerie v Liberci / Liberec / 8. 10. 2020

Oblastní galerie Liberec na podzim připravila velkou výstavu libereckého malíře Davida Hanvalda, jehož věhlas daleko přesahuje české hranice. Působivá a originální expozice s názvem Rukopis převzít nejde! zaujme malé i velké návštěvníky nejen díky autorově hravosti, ale i zcela osobitým architektonickým řešením, které v vzniklo na míru podbazénové hale a souzní s principy malířova uvažování o prostoru.

První velká samostatná výstava Davida Hanvalda představuje obrazy z několika „architektonických“ cyklů jeho tvorby, jako jsou Stavebnice, Kostky, Rámy ad., doplněné o cyklus kaligrafií, jimž se umělec věnuje v poslední době.

Hanvald umí vizuálně zaujmout a nabádá k zamyšlení

Čtyřicetiletý liberecký výtvarník svou tvorbou úspěšně poutá pozornost laické i odborné veřejnosti. Hledá zdánlivě jasné odpovědi na otázky, zda obraz musí mít rám nebo zda musí viset jen na rovné stěně. Sestavuje jednotlivé obrazy stavebnicovým způsobem, inspirovaný pravděpodobně i kouzelným světem dětských her, jehož je jako tatínek malých dětí součástí. Zpracovává vžité myšlenkové představy a nabízí nové pohledy na díla ikonických osobností moderního, ale i starého umění. „Přitažlivost jeho umělecké osobnosti pramení ze sjednocování protikladů, jako jsou například hravost a racionální přemítání, náhoda a řízený proces, minimalizmus a maximalizmus, či navazování na umělecké hodnoty minulosti a jejich popírání,“ zamýšlí se kurátorka výstavy Zuzana Štěpanovičová.

„Sděluji určitou estetiku, estetický pohled, který bude divákovi buď příjemný, nebo ne. Ale nejde jen o vrstvu mé estetiky, jde také o určité kódování, o paměť doby, o historii umění, o vazby ke společnosti, o kontinuitu. Důležité je neodmítání umění předchozích generací, což se dříve často stávalo. V této době, v naší generaci, je tomu naopak. Spíš jde o vzájemné využití různých estetik, nemusí se shazovat předešlí umělci,“ vysvětluje David Hanvald svůj přístup.

Textové obrazy nesou poselství

Přitažlivá je i barevná a živá kaligrafie, jíž se autor zabývá v poslední době. Na výstavě v Oblastní galerii Liberec je zastoupena cyklem Textové obrazy. V nich malíř reaguje na aktuální sociální situaci ve společnosti, přemítá o estetických paradigmatech 20. století, ale se stejným zaujetím se věnuje i úvahám nad velkými kapitolami italského umění.

Zatím poslední fázi umělcovy tvorby charakterizuje kurátor výstavy Martin Dostál slovy: „Davida Hanvalda zaujala při rezidenčním pobytu v Pekingu pomíjivá kaligrafická malba vodou, jak ji v místních parcích a prostranstvích provozují Číňané. Přivlastnil si ji do svého západního gestického projevu, založeného na tahu, a začal vytvářet textové obrazy. Zprvu vycházely z popsání názvu barvy, později však začaly přicházet sentence a pojmy z estetiky a vizuálního umění, a nakonec pak pojmy, které zrcadlí prožívanou sociální realitu.“

Vzhůru do nekonečna a ještě dál!

David Hanvald se v roce 1980 narodil v Liberci, absolvoval uměleckou průmyslovku v Jablonci nad Nisou, prošel Fakultou umění na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem i Fakultou architektury na Technické univerzitě v Liberci, aby pak zakotvil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde studoval v ateliéru malby doc. Stanislava Diviše a MgA. Aldina Popaji.

„Tvorba Davida Hanvalda se již od dob studií rozvíjí ve volně plynoucích a logicky navazujících cyklech. Nejdříve to byly malířské reinterpretace děl modernistických umělců a architektů, citace motivů a jejich transformace do vlastní estetiky a tvůrčího arsenálu, jehož základním prvkem je široké expresivní gesto, prostorovost, zdůrazňování boční strany plátna, práce s rámem a v neposlední řadě též tvorba malířských instalací,“ popisuje Zuzana Štěpanovičová Hanvaldovu tvorbu a zasazuje ji do časového rámu: „Nejprve převáděl prostorové objekty do plošných a výrazných tahů štětce, po roce 2010 zase vytvářel z jednotlivých pláten trojrozměrné objekty. Průběžně přichází s netradičními formáty a osobitými instalačními řešeními. Po roce 2013 se ve svém díle inspiruje též českou modernistickou fotografií a vkládá do svých obrazů prvek stínové hry.“

K výstavě Rukopis převzít nejde! vychází stejnojmenná publikace – dvojkniha, kterou vydala Galerie Zdeněk Sklenář ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec. Autorem grafické úpravy je Zdeněk Ziegler ve spolupráci s Janem Boučkem, o texty se podělili Martin Dostál, David Komary, Jen Kratochvil, Marie Míčová a David Hanvald.

Výstava v kostce

David Hanvald – Rukopis převzít nejde! - 25. 9. 2020 – 3. 1. 2021

Výstava se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty

Kurátoři výstavy: Zuzana Štěpanovičová, Martin Dostál

Architektonický návrh: Matěj Jakoubek, Tomáš Rýdl

Doprovodný program: Petra Škachová

Doprovodný program:

Barevné gesto – doprovodný program pro žáky všech typů škol od mateřských až po gymnázia (29. 9.–18. 12. 2020)

Komentované prohlídky za účasti autora:

19. 11. a 3. 12. v 10.30 a 17.00; 29. 11. v 15.00

Kontakt pro více informací: Zuzana Štěpanovičová, kurátorka výstavy, zuzana.stepanovicova@ogl.cz

Kontakt pro doprovodný program: Petra Škachová, lektorka, petra.skachova@ogl.cz

Galerie je otevřená denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin, ve čtvrtky do 19 hodin. Galerie nabízí každý čtvrtek vstup zdarma. www.ogl.cz