TZ: Oblastní galerie Liberec vystavuje další skryté poklady ze svých depozitářů. Grafiky Josefa Čapka jsou k vidění poprvé od roku 1963

Oblastní galerie Liberec vystavuje další skryté poklady ze svých depozitářů. Grafiky Josefa Čapka jsou k vidění poprvé od roku 1963 / Liberec / 23. 9. 2020

Oblastní galerie Liberec spravuje ve své sbírce 22 grafických listů Josefa Čapka. Jedná se o reprezentativní průřez jeho volnou grafikou, zahrnuty jsou jak všechny techniky, které používal, tak i náměty, jejichž středobodem byl člověk. Časově je možné jejich vznik vymezit lety 1913 až 1920. „V této době vznikla většina volné grafiky Josefa Čapka, později se věnoval grafice užité, zejména ilustraci a návrhům knižních obálek,“ upřesnila Anna Habánová, kurátorka výstavy. Od kubistického tvarosloví se v uvedeném období překlenul k expresivnímu pojetí, romantické představy a bezstarostného námořníka nahradila témata spojená s koncem války, v nichž převládají nevěstky, žebračky a vdovy. 21 prací bylo do sbírky získáno v roce 1963, list Žena byl zakoupen z libereckého soukromí v roce 1988. Všechny práce byly v minulém roce restaurovány a liberecké veřejnosti jsou uceleně představeny poprvé po více než padesáti letech.

„Výstava je určena všem milovníkům umění, znalci Čapkova díla zde jistě objeví řadu známých námětů, například námořníka, který byl určitou dobu personifikací Čapkova mládí a jeho světoběžnické touhy,“ doplnila Anna Habánová. Mezi další vystavené práce patří zachycení různorodých postav – česajících se žen, dětí, ale také žebraček a herce

Josef Čapek (1887–1945) byl renesančním člověkem, hybatelem kulturní a umělecké scény první poloviny 20. století. Známý je jako spisovatel, výtvarný kritik, scénograf, malíř, grafik. Spolu se svým bratrem Karlem nezpochybnitelně ovlivnili kulturu a umění mladého Československa, potažmo doby doznívajícího Rakouska-Uherska. Ve sbírce Oblastní galerie Liberec je kromě uvedených grafických listů zastoupen osmi olejomalbami. Jedna z nich bude prezentována v měsíci listopadu jako dílo měsíce.