TZ: Obrazy Pavly Malinové a sochy Anny Hulačové do sebe prorůstají v liberecké galerii

Obrazy Pavly Malinové a sochy Anny Hulačové do sebe prorůstají v liberecké galerii / Oblastní galerie v Liberci / Liberec / 24. 9. 2020

Malířka Pavla Malinová se rozhodla využít výstavní termín, který jí v Oblastní galerii Liberec náleží jakožto jedné z loňských finalistek Ceny Jindřicha Chalupeckého, aby se o prostor podělila se sochařkou Annou Hulačovou. Jejich práce tak můžeme úplně poprvé vidět bok po boku a přesvědčit se, že styčné plochy, které obě autorky díky vzájemnému obdivu vůči své práci doposud tušily, jsou možná ještě rozsáhlejší, než si myslely.

Na první pohled se díla obou autorek setkávají na území figurace, přičemž právě zachycení figury, s akcentem na hlavu a bustu, tvoří i jádro společné výstavy. Obě autorky ale pracují s figurou specifickým způsobem. Je pro ně charakteristická určitá schematičnost a formálně se inspirují mj. klasickými, středověkými, lidovými i mimoevropskými předobrazy. Kurátorský výběr Terezy Jindrové pro tuto výstavu se pak řídil ještě konkrétnější spojnicí mezi aktuální tvorbou Malinové a Hulačové, k níž odkazuje název výstavy Prorůstání. Jde o zmnožování a zrcadlení postav/tváří nebo organismů, které jakoby tvořily jeden srostlý, hybridní celek. Převládajícím motivem tu pak je provázanost figur s přírodní či organickou hmotou. Ono prorůstání a symbióza se ale v posledku týkají i vystavených děl.

Výstavu popisuje její kurátorka Tereza Jindrová: „Hned ve vstupu do výstavního sálu jsme svědky počínajícího dialogu sochy a kresby, od černobílé monochromatičnosti kreseb, přes delikátně barevné akcenty soch jsme nakonec pohlceni barevnou paletou maleb. Dvojice nebo drobné skupinky děl postupně odkrývají svoje podobnosti a zrcadlí nebo doplňují se navzájem, aniž by ztrácely svou jedinečnost. Výstavu Prorůstání tak můžeme svým způsobem chápat i jako symbolické vyjádření principu soužití, které je nejen motivem samotných děl, ale odráží se i v gestu sdílení a pozvání.“

Pavla Malinová (*1985) je absolventkou Fakulty umění Ostravské univerzity v ateliéru malby. Je figurální malířkou, přičemž robustní postavy v jejích obrazech rozehrávají mnohoznačné hry. Malinová pracuje se současnou i archetypální symbolikou, mužským a ženským principem, osobním romantismem v post-faktické době. Její malby často vystupují z dvojrozměrnosti do prostoru a stávají se objektovými kompozicemi, nebo naopak vznikají v site-specific duchu přímo na stěnu galerie. Odkazy k modernistickému tvarosloví jdou ruku v ruce se syrovostí blízkou art brut. Svou tvorbu Malinová představila v řadě nezávislých galerií i uměleckých institucí po celé České republice, ale také v Berlíně, Bruselu nebo Krakově. (text Společnosti Jindřicha Chalupeckého)

Anna Hulačová (*1984) vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér intermediální tvorby II/škola Jiřího Příhody). V roce 2010 absolvovala studijní stáž na Korean National University of Arts v Soulu v Jižní Koreji. V roce 2014 byla na rezidenčním pobytu v CEAAC ve Štrasburku. Je výjimečnou sochařkou, jejíž tvorba aktualizuje tradiční řemesla a do jazyka současného umění, překládá inspiraci nalézanou ve starých mytologiích, východních kulturách, ale také v českých lidových tradicích a původní křesťanské symbolice. Převážně figurativní práce ztělesňují zcela osobitou estetiku na pomezí starodávných idolů, gotické dřevořezby a plošného minimalismu grafického designu a fotografie. Byla finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2016 za zároveň vyhrála diváckou cenu. Od roku 2017 působí jako asistentka ateliéru Sochařství II na Akademii výtvarných umění v Praze.

(text Společnosti Jindřicha Chalupeckého)