TZ: Hana Mikulenková

Hana Mikulenková / Rush Water / Galerie Cella / Opava / do 6. 4. 2012 

Hana Mikulenková: „RUSH WATER“

Galerie Cella

Výstava probíhá do 6. 4. 2012

„Life is like a surf, so give yourself away like the sea“

Hana Mikulenková se narodila v roce 1985 ve Valašském Meziříčí a po gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm studovala v ateliéru Ivana Csudaia obor Malba a jiná média na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Toto studium ukončila v loňském roce. Během studií pobývala na univerzitách v řecké Soluni a brazilské Bahíi, absolvovala také půlroční pracovní stáž v galerii Zaumprojects v portugalském Lisabonu.

Umělkyně ve svém díle, skládající se především ze závěsných a nástěnných obrazů, velmi intenzívně pracuje s barvami, které jsou hlavním médiem, jimiž komunikuje s divákem. Exploze barev, které na diváka z obrazů útočí, mu nedovoluje se od svého prožívání snadno odtrhnout. Divák je proti své vůli „nucen“ stále dokola prožívat fascinující příběh podmanivých barev. Pracuje hravě a stále si otvírá možnosti k nalezení toho nejlepšího vyjádření, které malba nabízí. Snaží se nalézt ideu malby, malbu samu o sobě reprezentovanou stíráním hranic formátu. Malba je platforma, na které můžeme balancovat. Zúžením pole se nám otevírají možnosti komunikace – komunikace autora a uměleckého díla, ale i uměleckého díla a diváka. Dalšími vizuálními prvky, které autorka obratně používá při své tvorbě, jsou sprejové obrazce přes šablonu – jeden ze znaků anonymní mladé městské kultury. Šablony, zobrazující zvířata, figury, rostliny nebo jen ornamenty, tak používá v úplně novém kontextu. Inspirací jí je street art a graffiti, ale sama autorka se mezi tyto styly neřadí. Spíše jí baví samotná struktura shluků písma, která vytváří kresebný prvek. Písmo – text používá jako vizuální nástroj, který má významový charakter. Jeho nečitelnost na některých místech je záměrná. Samotný obraz odkazuje na psaný text – dopovídá, co je napsáno a obráceně. Ve své tvorbě nehledá těžký koncept, ale malířský jazyk – hledá podoby.

Velkým tématem její tvorby se stal fenomén vody. Voda, nositelkou života na Zemi, ovlivňuje životy všech lidí v pozitivním i negativním smyslu. Dynamiku vody představuje vlna, jež sebou nese obrovskou energii uvolňující se v jednom jediném okamžiku. Hana Mikulenková připravila pro Galerii Cella soubor maleb, tvořící jednu kolekci, pod názvem „Rush Water“ kterou můžeme pojmout jako variaci s motivy moře plném krabů a velryb. Malbou „Emptiness“ - prázdnota, reaguje přímo na prostor galerie, kdy porušuje ideově ohraničený rám obrazu s přesahem na zeď. Velmi jemná vibrace struktury písma na obrazu, inspirovaná zdmi ulic, jej posouvá dál. Samotný obraz komunikuje se zdí galerie a naopak. Naraci vyprávění určuje rám obrazu, avšak dílo nemá určený konec ani začátek. Vzniká tak jakýsi dialog, z něhož vyvstává otázka, kde vzniká sám obraz a co vše je možné považovat za obraz v dnešní vizuálně přeplněné kultuře?

Galerii Cella, Matiční 2, Opava