TZ: Hraniční

Piotr Blajerski, Martin Böhm, Kateřina Dobroslava Drahošová, Krystyna Dul, Keven Erickson, Karolina Freino, James Muriuki, Jakub Guziur, Vladimír Havlík, Tomáš Hodboď, Karol Kagan, Svatopluk Klesnil, Lenka Klodová, Kateřina Kociánová, Tomáš Kolich, Jan Sýkora, František Kowolowski, Dominika Kulczyńska, Šárka Mikesková, modul kru, Oldřich Morys, Tomasz Opania, Michal Poláš, Adam Hofer, Marek Sienkiewicz, Tomáš Skalík, Jindřich Štreit, Andrzej Tobis, Markéta Váradiová, Aleksandra Wałaszek, Wro On Tour, Iryna Zakharova / Hraniční / Kaple sv. Alžběty, Matiční dům, Galerie Cella, Hovorny / Opava / 23. 9. – 28. 10. 2016

Hraniční

23. 9. – 28.10. 2016

Kaple sv. Alžběty, Rybí trh, Opava; Matiční dům, Matiční 2, Opava; Galerie Cella, Matiční 4, Opava; Hovorny, Masarykova tř. 22, Opava

Kurátor výstavy: Matěj Frank, spolupráce Martin Klimeš

Organizace: Bludný kámen

Zahájení: čtvrtek 22.9. v 17:00 v kapli sv. Alžběty

Výstavu uvede Matěj Frank

Performance – Lenka Klodová

Od 19:00 proběhne v kapli sv. Alžběty koncert free jazzového dua Miro Tótha a Dušana Černáka

Vystavující:

Piotr Blajerski, Martin Böhm, Kateřina Dobroslava Drahošová, Krystyna Dul, Keven Erickson, Karolina Freino, James Muriuki, Jakub Guziur, Vladimír Havlík, Tomáš Hodboď, Karol Kagan, Svatopluk Klesnil, Lenka Klodová, Kateřina Kociánová, Tomáš Kolich, Jan Sýkora, František Kowolowski, Dominika Kulczyńska, Šárka Mikesková, modul kru, Oldřich Morys, Tomasz Opania, Michal Poláš, Adam Hofer, Marek Sienkiewicz, Tomáš Skalík, Jindřich Štreit, Andrzej Tobis, Markéta Váradiová, Aleksandra Wałaszek, Wro On Tour, Iryna Zakharova

Výstavní projekt s názvem „Hraniční“ představuje kolektivní mezinárodní výstavu s doprovodným programem, konající se  na několika místech v centru  Opavy.

Výstava by měla předvést, jaký význam má pojem hranice, jak jej vnímají současní umělci. Zda především jako geografický problém, který v důsledcích minulých, nedávných i současných společensko-politických událostí výrazně proměňuje životní realitu, nebo žijeme dnes v globalizovaném světě, ve kterém hranice ztrácejí svůj politický význam a aktuální problém zvláště pro mladou generaci představují již jiné hranice?

Výstava reflektuje mnohoznačnost významů, jež pojem „hranice“ nabízí. Hranice může mít podobu fyzickou jako územní vymezení, nebo naopak podobu mentální jako téma osobního prožívání vztahů mezi lidmi, mezi mužem a ženou, mezi generacemi, mezi historickými epochami. Jinou podobu může mít hranice jako území mezi urbánním     a agrárním prostorem, či hranice ve smyslu společenské únosnosti, tabu nebo předěl mezi zdravím a nemocí, mezi životem a smrtí.

Jedním z témat výstavy bude reflexe „hranice“ v příhraniční oblasti mezi českým a polským Slezskem               a Slovenskem. Jedná se o oblast jdoucí od německého Zhořelce přes území zahrnující Wroclaw, Opole, Katovice, Opavu, Jesenicko     a Ostravu a zasahující až do Žiliny. Ta v nedávných staletích, ale i v posledních letech v souvislosti s rozdělením Československa a otevřením Schengenského prostoru, prošla bouřlivým vývojem, který vždy zasáhl několik generací.

Výstava nepředstavuje celou škálu, kterou téma hranic nabízí, ale umožňuje vstup na nejistý terén, na němž návštěvník balancuje nad hranou různých výkladů a protichůdných kvalit, z nichž se tvoří něco nového. Hranice může spojovat, vymezovat, nebo rozdělovat, hranice může být volbou, limitem i poslední možností.

Výstava je zaměřena na představení  tvorby autorů zejména z řad nastupující umělecké generace narozené  v letech 1985 – 1995, ale také neopomíjí vybrané umělecké osobnosti střední i starší generace.