Fitko v mlyne

Damas Gruska recenzuje výstavu Miroslavy Maurery a Dušana Burana Príroda vášho detstva v externej budove SNG v Schaubmarovom mlyne v Pezinku. Vďaka rekonštrukcii hlavnej budovy priťahuje Schaubmarov mlyn posledné tri roky divákov nielen prostredím a stálou expozíciou mlyna, ale aj svojím progresívnym programom. Kurátorský tím zo SNG si tu mal možnosť odskúšať aj experimenálnejšie kurátorské postupy a jedným z nich je aj prezentácia klasickej ilustrácie od Jindřicha Krejču.

Kosatce, cesnak, Jindřich Krejča, knižná ilustrácia, 1978

Fitko v mlyne

Schaubmarov mlyn sa mi dlho vybavoval ako trochu ospalé miesto prezentácie insitného umenia. Po tom, ako sa SNG rozhodla zmeniť jeho náplň, sa veci začali meniť. Teraz je to miesto plné energie, s mimoriadne pestrým programom. Od komunitných akcií cez performancie, zvukové inštalácie až po prezentáciu konceptuálneho umenia (v „stodole“ bola teraz vystavená Časová kapsula Romana Ondáka).

Hlavné výstavné priestory SNG sú dlhodobo v (snáď už pomaly končiacej) rekonštrukcii, a tak i kurátorské schopnosti jej pracovníkov/-čok môžu trochu upadať (pri písaní tohto textu som naďabil na peknú vedeckú ilustráciu atrofovaného svalstva). Niektorí síce trénujú inde (hádam až príliš), ale mlyn je v každom prípade dobré miesto i na prípravu, na vyskúšanie si rôznych galerijných postupov a na experimenty.

Výstava Príroda vášho detstva. Flóra a fauna v ilustráciách Jindřicha Krejču v Schaubmarovom mlyne

Jedným takým je i výstavný projekt Príroda vášho detstva (vzhľadom na skoro komunitný rozmer mlyna by som v jej názve „vášho“ zamenil za „nášho“), ktorý dobre zapadá do prírodného prostredia mlyna (záhrada a sad).

Vedecká (odborná či populárno-vedecká) ilustrácia je špecifický výtvarný žáner, primárne určený na čo najvernejšie alebo najvýstižnejšie, sekundárne i divácky atraktívne, zachytenie objektov živej či neživej prírody, historických artefaktov a pod. Je to žáner so stáročnou tradíciou. Jej služby využívajú rôzne profesie, od archeológov po anatómov. Zatiaľ ju fotografia nedokáže uspokojivo nahradiť, možno sa to časom podarí počítačovým technológiám, či už v 2D, alebo 3D prevedení – skôr to vidím na generovanie virtuálnej reality než na jej skenovanie. Dovtedy si vystačí s ceruzkou, tušom, perokresbou, prípadne akvarelovými farbami. Napokon, zvlášť v prípade artefaktov živej prírody, ilustrácia zobrazuje zvyčajne „idealizovaný “ objekt, reprezentanta charakteristických znakov než niečo skutočne existujúce.

Vedecké ilustrácie v tom najširšom zmysle dokázali ovplyvniť celé generácie svojou vizualitou či imaginatívnosťou. Napríklad priam kultová postava John James Audubon (1785 – 1851) a jeho Vtáky Ameriky sa dočkali množstva reedícií, hoci sa v jeho prípade prívlastok vedecký niekedy spochybňuje: spravidla totiž maľoval vlastnoručne zastrelené a následne drôtmi naaranžované vtáky, no občas, zdá sa, popustil uzdu fantázie a niektoré vtáky si jednoducho vymyslel. Výstavy jeho prác sa tešia celosvetovej obľube, často sú realizované v prestížnych inštitúciách, nie nutne len prírodovedného zamerania.

Kurátorka Miroslava Maurery počas inštalácie výstavy Príroda vášho detstva. Flóra a fauna v ilustráciách Jindřicha Krejču v Schaubmarovom mlyne

Mňa osobne ako dieťa zas fascinovali ilustrácie Zdeňka Buriana, zvlášť tie venované praveku. Galerijným blockbustrom môže byť ilustrácia už i len vďaka autorovi – za všetkých uvediem ako príklad Leonarda da Vinci. Mimochodom, v ňom sa skĺbil vedec a ilustrátor. Inokedy to býva nadšený ilustrátor/-ka, avšak bez vzdelania v danom odbore; častejšie je ale asi ilustrácia výsledkom tímovej práce špecialistu/-ky a ilustrátora/-ky (v našich podmienkach populárny Malý atlas húb, pri ktorom amatérsky mykológ a ilustrátor Aurel Dermek spolupracoval s profesionálnym mykológom Pavlom Lizoňom).

K ilustráciam, ktoré svojou estetikou ovplyvnili naše (no nie len) generácie, patri tie z dielne Jindřicha Krejču (1920 – 1991). Množstvo kníh vo veľkých nákladoch vrátane zahraničných vydaní poznačilo našu vizualitu prírody. Jeho záber bol veľmi široký, nutne musel spolupracovať s prírodovednými špecialistami, no výsledným ilustráciám nechýba aj osobitá estetická kvalita. Na začiatku výstavného projektu bol impulz od dedičov pozostalosti nejako výstavne (od)prezentovať jeho dielo. Oceňujem, že im dala galéria nakoniec takýto priestor. Kurátori vybrali do troch stoviek listov z ilustrácií ku knihám Z našej prírody – Rastliny, horniny, minerály, skameneliny (1979), Z našej prírody – Živočíchy (1981) a Základy poľovníctva (1988). Všetky práce ale i naskenovali a k vystaveným doplnili, kde bolo treba, slovenské názvoslovie. Komplikovaný, rustikálny „výstavný“ priestor mlyna – technickej pamiatky sa nakoniec veľmi dobre hodil pre subtílne ilustrácie. Jednoduchá čistá inštalácia je rozdelená do niekoľkých cyklov (nie nutne celkom disjunktných): Nebo a zem, Lúky, polia, háje, Rybník, Les a lov, …

Sprievodný pogram k výstave Príroda vášho detstva. Flóra a fauna v ilustráciách Jindřicha Krejču v Schaubmarovom mlyne

K väčším projektom v mlyne vychádzajú i typograficky zaujímavo a jednotne riešené katalógy. V prípade tejto výstavy obsahuje okrem medailóniku autora i zákulisie prípravy výstavy a „krátky exkurz do vedeckej ilustrácie“. Návštevník/-čka si môže zalistovať v knihách, ktoré ilustroval J. Krejča, zúčastniť sa na niektorej zo sprievodných akcii, na internete si pozrieť video upútavku či kúpiť si pár celkom vkusných reklamných materiálov (sám som neodolal). Všetko, čo tak nejako očakávame aj od zrekonštruovanej SNG.

Jedna vec je nepochybný pôvab Krejčiho ilustrácií. Človek medzi nimi môže stráviť hodiny, ich galerijné zužitkovanie vidím možno ešte aj v tom, že si na ňom SNG celkom dobre potrénovala svoje inštitucionálne sily. Vystavila niečo, čo sa ešte pred pár rokmi zdalo byť galerijne „nevystavovateľné“, v priestoroch zasvätených výlučne „vážnemu a hodnotnému“ umeniu. Iste, SNG už predtým vo svojich hlavných priestoroch vystavila artefakty dokonca i rovno pochybnej „umeleckej“ kvality, pokiaľ boli súčasťou kurátorského konceptu (niektoré diela socialistického realizmu, nie zrovna cenné fotografie známeho autora atď.). 

Ružovité, Jindřich Krejča, knižná ilustrácia, 1978

Trend pracovať s artefaktmi rôznej hodnoty, zabudnúť na to, že už samotné ocitnutie sa diela vo výstavných priestoroch SNG mu dáva oficiálnu pečiatku „hodnotného umenia“, je vítaný. SNG nemá vo svojich zbierkach svetové blockbustre, ale originálnymi, dobre spracovanými kurátorskými projektami si môže získať publikum. Uvidíme, ako sa je to v nových priestoroch podarí: či rozšíri svoju ponuku nie len o zatiaľ veľmi zanedbávanú performaciu (na rozdiel od veľkých svetových inštitúcií a prehliadok), ale aj o (pre ňu) netradičné výstavné postupy. V Schaubmarovom mlyne mala celkom dobrý (i udržiavací) tréning. No ale je tu ešte jedna vec – tento priestor je skôr na menšie projekty a navyše je vzdialený od hlavného sídla inštitúcie. V minulosti „to okolo výstavy“ (od PR po cez sprievodné akcie) často prekonalo kvalitu samotnej výstavy – môj názor. Nazdávam sa, že to chce významnú zmenu štýlu práce v celom procese prípravy výstav. Od hlbšej diskusie nad jej prvým návrhom až po kritické čítanie ostatnými kurátormi a inými odbornými pracovníkmi galérie ešte pred vernisážou. Vkladať príliš veľa dôvery, zodpovednosti a samostatnosti do jedného či dvoch ľudí sa nevypláca. Výsledkom sú nedotiahnuté projekty s množstvom vecných chýb či iných lapsusov, ktoré by kritické a konštruktívne, no nie kverulatské, zapojenie širšieho kolektívu rýchlo vychytalo. Túto cestu si ale SNG bude môcť vyskúšať, ak bude vôľa, až v nových bratislavských priestoroch.


Príroda vášho detstva. Flóra a fauna v ilustráciách Jindřicha Krejču / Kurátori: Dušan Buran, Miroslava Maurery / SNG, Schaubmarov Mlyn v Pezinku, Pezinok-Cajla /28. 5. – 2. 10. 2022

Foto: Juraj Starovecký; zdroj: webumenia.sk

Damas Gruska | Okrem prednášania na Univerzite Komenského (hlavne neštandardnej a neklasickej logiky) sa venuje kultúrnej publicistike. Založil a 4 roky viedol kultúrny mesačník/revue K&S.