Ostravská univerzita otevřela nový kampus

Ostravská univerzita minulý týden otevřela City Campus na Černé louce. Nové budovy nabízí zázemí pro studenty Fakulty umění a obohatí kulturní život města. O novém kampusu píše ve zprávě Veronika Tvrzníková.

Nový kampus Ostravské univerzity na Černé louce, vizualizace 2022. Foto: Ostravská univerzita

V pondělí 13. února Ostravská univerzita slavnostně otevřela brány nového univerzitního kampusu na Černé louce. Komplex s názvem City Campus se skládá ze dvou budov: Klastru umění a designu a Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví. Sloužit budou primárně k výuce více než tisíce studentů, a to zejména z Fakulty umění a Pedagogické fakulty. Představitelé školy i města si však slibují, že nové multifunkční prostory přilákají i širokou veřejnost.

Budova Klastru umění a designu poskytuje zázemí pro studium i prezentaci výtvarného umění a hudby. Z výtvarné části Fakulty umění se do nové budovy přestěhovaly učebny teoretických předmětů a Ateliér grafického designu. Budova má světelnou fasádou, která sama o sobě může fungovat jako grafické médium. Sídlí zde také Centrum digitálních technologií (CDT) disponující moderními tiskařskými a řezacími stroji – studující k realizaci svých výstupů mohou využít velkoformátový UV tisk, velkoformátový řezací plotr a 3D tiskárny. Děkan Fakulty umění Michal Kalhous k tomu dodává: „Grafický design vedený Justynou Szklarczyk-Lauer a Jiřím Havlíčkem pro svá velkorysá řešení získal i velkorysý prostor a k tiskárnám CDT to teď má kousek.“

Do budovy byla také přesunuta Galerie Fakulty umění (GAFU), pro kterou zde vznikl výstavní prostor ve stylu white cube. Hned ve středu 15. února v ní proběhla vernisáž výstavy Topografie hnízda, jež mapuje tvorbu současných i minulých vyučujících a studujících Fakulty umění a zároveň představuje první veřejnou prezentaci umělecké sbírky Ostravské univerzity. Galerie se do budoucna nebude omezovat pouze na interní výstavní projekty; Pod kurátorským vedením Kateřiny Štroblové se bude snažit co nejvíce otevírat vnějším podnětům. Kurátorka a pedagožka FU OSU Kateřina Štroblová k tomu dodává, že „v plánu je představovat nejen významné osobnosti regionu, ale rovněž významné současné umělce z Čech i zahraničí. Prostor ale chceme poskytnout samozřejmě i mladým, začínajícím umělcům a umělkyním, ať již z naší fakulty, či z uměleckých fakult spřátelených univerzit“. To potvrzuje i Kalhous: „GAFU má být pro studenty zdrojem dobrých příkladů i prostorem, který se budou učit zvládnout.“

Pohled do instalace výstavy Topografie hnízda. Foto: Facebookový profil GAFU (Galerie Fakulty umění)

Hudební část Fakulty umění se do nové budovy stěhuje celá a podle Kalhouse tak bude mít konečně dostatek akusticky řešených učeben a zkušeben. Součástí Klastru umění a designu je také komorní hudební sál pro 242 návštěvníků s kvalitní akustikou, jehož fasáda z hliníkových trubek je světelně propojena s interiérem, operní studio nebo muzikoterapeutická laboratoř. „Budovou na Černé louce se dostáváme do centra města, kterému je budova skrze galerii a koncertní sál otevřená, a to nám umožní prostor centra přímočařeji spoluutvářet,“ uzavírá Kalhous.

Architektonické provedení budovy Klastru umění a designu, sestávající ze dvou vzájemně propojených kvádrů, vzniklo podle návrhu Kamila Mrvy ze Studia Kamil Mrva Architects. Návrh druhé budovy nového kampusu s oficiálním názvem Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví potom provedl ostravský Ateliér Simona. Na architektonický návrh kampusu však nebyla vyhlášena veřejná soutěž, což se setkalo s otevřenou kritikou. Kontroverzně je vnímaná také stavba druhé zmíněné budovy kampusu, které dominuje zavěšený běžecký ovál, a to jak z důvodu konstrukční a energetické náročnosti stavby, která neodpovídá aktuálním požadavkům na udržitelnost, tak také práce s veřejným prostorem.

City Campus Ostravské univerzity měl být původně zpřístupněn již loni na podzim, kolaudaci ale provázely technické komplikace – od problémů s kontaminací půdy až po chybějící signál v garážích. Nyní již ve všech prostorách probíhá výuka i řada volnočasových aktivit. Od jara univerzita plánuje pořádat v prostorách nového kampusu i program pro veřejnost.


Foto: GAFU, Ostravská univerzita

Pozn. redakce: Zprávu jsme po upozornění čtenářstva doplnili o informace o architektech a kritice stavby. Děkujeme za upozornění a omlouváme se za původní opomenutí, jež nebylo úmyslné. 

Veronika Tvrzníková | Narozena 1990, absolvovala magisterské studium oboru Dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. Aktuálně je na volné noze, pracuje pro Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, zajímá se o současné umění, příležitostně píše a překládá.