Poľská kultúrna scéna sa búri proti ďalším zmenám

Národná galéria umenia Zachęta vo Varšave oznámila, že jej novým riaditeľom bude Janusz Janowski. Ide o maliara a hudobníka, ktorý nikdy predtým neviedol umelecké múzeum, čo vyvolalo vlnu odporu na poľskej umeleckej scéne, píše Barbora Komarová.

Protest umeleckých kruhov vo Varšave na obranu Zachęty (Foto: Maciek Jaźwiecki /Agencja Wyborcza.pl)

V priebehu uplynulého týždňa sa na kultúrnej scéne v Poľsku udialo alebo avizovalo niekoľko zmien, ktoré spôsobili rozruch, negatívne reakcie, či dokonca protesty. Zmeny by mali nastať na poste riaditeľa galérie Zachęta a Múzea umenia v Lodži či v inštitúcii Bienále Varšava. Informujú o tom poľské, ale i zahraničné médiá.

V júli tohto roka sme písali o nečakanom odvolaní aktuálnej riaditeľky varšavskej Zachęty Hanny Wróblewskej, ktorej sa minister kultúry Piotr Gliński rozhodol nepredĺžiť pracovnú zmluvu. Aj napriek otvorenému listu s podporou viac ako 1000 významných predstaviteliek a predstaviteľov poľskej kultúrnej scény Wróblewska po desiatich rokoch vo svojej funkcii končí. Od januára 2022 ju nahradí ministerský nominant, maliar a jazzový hudobník Janusz Janowski. Ten je zároveň teoretikom umenia, členom Poľskej filozofickej spoločnosti, predsedom predstavenstva Asociácie poľských umelcov a dizajnérov. V roku 2004 pomáhal zakladať Pomoranskú spoločnosť na podporu krásnych umení. Bol tiež spolutvorcom a spoluorganizátorom programu „Republika Sztuki“. Je šéfredaktorom umeleckého štvrťročníka ArsForum, ktorý vychádza od roku 2017, a autorom publikácií o teórii, dejinách umenia a filozofii.

Kultúrna obec, okrem iného, ministra žiadala aspoň o transparentný medzinárodný konkurz, ktorý sa však nekonal, a novým riaditeľom sa stane človek bez predošlých skúseností s riadením veľkej inštitúcie, bez medzinárodných kontaktov, či dokonca bez prepojenia na súčasnú domácu umeleckú scénu. Jeho hlavné programové vyhlásenie stojí na myšlienke, že umenie má byť krásne. Janowski tiež v minulosti v médiách varoval pred „gender a LGBTI ideológiou“: Túto ideológiu by som označil za protiľudskú. Dva spomínané trendy úplne zaberajú priestor tém, ktoré, ako sa ukazuje, chcú ľudia umenia zdieľať so spoločnosťou. Stojí za pripomenutie, že vyše dva a pol tisíca rokov sme sa so západnou kultúrou zaoberali umením, ktoré budovalo duchovný priestor a posilňovalo vnútorné prežívanie, nielen zmyslové, ale aj intelektuálne.“ Odporcovia a odporkyne tejto personálnej výmeny sa stretli na proteste v piatok 3. decembra pred Ministerstvom kultúry. Jedna z ich najväčších obáv je úplný rozklad Zachęty – významnej inštitúcie, ktorej aktuálne postavenie budovali predošlé riaditeľky desiatky rokov.

Ďalšou avizovanou zmenou je aj odvolanie riaditeľa Múzea umenia v Lodži Jarosława Suchana, ktorý vo svojej funkcii pôsobí už pätnásť rokov. Na verejnosť prenikla táto informácia až 6. decembra, no Suchan je už dva týždne len povereným riaditeľom tejto inštitúcie. Aj jemu sa ministerstvo rozhodlo nepredĺžiť zmluvu, a tak sa môže stať ďalším z radu riaditeľov a riaditeliek veľkých poľských múzeí, ktorí/é budú nahradení nominantmi vládnucej strany PiS.

V nečakanej situácii sa ocitlo aj Bienále Varšava, ktorému hrozí po štyroch rokoch existencie zánik. Bienále Varšava je nielen názov umeleckej inštitúcie, ale tiež dvojročného programu pozostávajúceho z množstva menších podujatí ako napríklad performancií, výstav, predstavení i prednášok. Na týchto akciách sa bienále snažilo pracovať s lokálnym publikom a tiež „sa zamerať na vyhľadávanie nového publika, podnecovanie participácie, presadzovanie aktívnych, emancipačných občianskych postojov, ako aj na myšlienky ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej rovnosti“. Nový cyklus podujatí by sa mal začať v roku 2022, no mesto Varšava sa rozhodlo zmeniť jeho názov a štatút. Desiatky kultúrnych predstaviteľov a predstaviteliek adresovalo otvorený list mestu so žiadosťou o prehodnotenie ich rozhodnutia: „Sme hlboko presvedčení, že toto rozhodnutie je chybou. Je prekvapujúce, že to odporučil Výbor pre kultúru a propagáciu mesta Varšavskej rady a podporili to aj poslanci, najmä teraz, keď Poľsko čelí humanitárnej kríze na svojich hraniciach, erózii demokracie, úpadku verejnej sféry, pandémii a progresívnej klimatickej katastrofe.“ V liste tiež spomínajú, že Bienále sa pre smerovanie a obsah svojho programu pravidelne stávalo terčom útokov nacionalistických médií: „Starosta a mestská rada namiesto toho, aby lojálne bránili a podporovali Bienále Varšava, ustupujú nacionalistickým tlakom a ruka v ruke s pravicovými poslancami pracujú na likvidácii tejto inštitúcie. (…) Likvidácia bienále dokazuje, že politici sa neriadia víziou, lojalitou či zdieľanými hodnotami, ale politickou vypočítavosťou či čírou bezmyšlienkovosťou.“

Barbora Komarová | Barbora Komarová je kurátorka a kritička, venuje sa súčasnému vizuálnemu umeniu. Bakalársky titul z dejín umenia získala na UK v Bratislave, magisterský na Université Rennes 2 vo Francúzsku, kde sa špecializovala na kurátorstvo a teóriu súčasného umenia. Momentálne pôsobí na VŠVU v Bratislave ako PR manažérka a zároveň ako doktorandka na katedre teórie a dejín umenia.