TOP týdne 22. – 28. 4. 2019

Muzeum Narodowe ve Varšavě odstranilo ze stálé expozice politicky nevhodné umění, veřejné instituce v New Yorku budou snižovat emise skleníkových plynů, pokračují protesty proti ministru kultury Antonínu Staňkovi a v Brně i Praze proběhl Týden umění.

1/ Muzeum Narodowe ve Varšavě cenzuruje stálou expozici

Natalia LL, Sztuka konsumpcyjna, 1973

Z expozice umění 20. a 21. století zmizela ikonická díla Natalie LL, Katarzyny Kozyry a umělecké skupiny Sędzia Główny, ačkoliv celá expozice bude od 6. května uzavřena kvůli celkové renovaci. Za nevole kulturní veřejnosti v listopadu dosazený ředitel Jerzy Miziołek díla nechal odstranit z podnětu ministerstva kultury, jemuž byl adresován dopis údajné matky školáka s prodělaným traumatem ze zhlédnutí vizuálně provokativních děl. Cenzura domněle genderově nebo sexuálně závadných děl je výrazně protežována vládnoucími konzervativci ze strany Právo a spravedlnost stejně jako katolickou církví mající v Polsku neobyčejně silnou moc. Odstranění neunikla legendární série Natalie LL vytvořená na začátku 70. let pod názvem Sztuka konsumpcyjna (Konzumní umění). Ta zobrazuje nahou mladou dívku, jak jí banán. Fotografie patří mezi stěžejní díla polského feministického umění odrážejícího emancipaci ženské sexuality. Cenzorský zásah vyvolal bouři například na sociálních sítích, kde uživatelky a uživatelé upravují své profilové obrázky přidáním banánu.

2/ Kulturní instituce New Yorku musí snížit produkci emisí skleníkových plynů

Rada města New Yorku na Den Země 22. dubna oznámila zavedení Green New Deal, pomocí jehož nařízení má město do roku 2030 snížit produkci emisí o 40 procent. Ačkoliv z plánů jsou vyjmuty například nemocnice nebo svatostánky, týkají se kulturních budov včetně uměleckých paměťových institucí a městských budov, které využívají. Při nesplnění podmínek daných městem čekají vlastníky budov pokuty. Zdejší muzea se snaží o úspory energií již od roku 2017, kdy vešel v platnost CreateNY plán snižující energetickou náročnost nejen výstavních budov. Ačkoliv existují obavy, zda muzea s náročnými systémy temperování teploty, světla a vlhkosti, mohou plány radnice bez výrazných finančních ztrát naplnit, budoucnost planety Země je bezpochyby přednější.

3/ Pokračující protesty proti Antonínu Staňkovi

Bývalý ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup, foto: facebook MUO

V minulém týdnu byla zveřejněna celá řada reakcí na Staňkovo odvolání Jiřího Fajta z čela Národní galerie (NGP) a Michala Soukupa z vedení Muzea umění Olomouc (MUO). V pondělí vyšel na serveru aktuálně.cz rozhovor s Michalem Soukupem, který důrazně popřel veškeré pochybení a důvody odvolání (shrnuté ministerstvem zde) označil jednoznačně za politicky motivované. Připomeňme, že Staněk působil jako primátor Olomouce a nesouhlasil s budoucí podobou Středoevropského fóra od architekta Jana Šépky. Za svého ředitele se postavili všichni zaměstnanci MOU žádající ministra o osobní setkání a pregnantní vysvětlení jeho kroků. Obsáhlý prostor pro rozhovor poskytlo aktuálně.cz rovněž Jiřímu Fajtovi, který má na své odvolání podobný názor jako Soukup. V dalším vyjádření pak uvedl, že kvůli jeho konci v čele NGP nebudou v Praze vystaveny umělecké sbírky indického Rádžastánu a galerie rovněž přijde o dar sbírky manželů Zemanových v hodnotě 750 milionů korun. S kroky ministra kultury vyjádřil nesouhlas rovněž spolek Skutek. Obhájit se bude muset rovněž před vedením sociální demokracie – statutární místopředseda Roman Onderka dokonce připouští, že by Staněk mohl z křesla šéfa rezortu odstoupit. Představitelé kulturní obce připravili petici odsuzující kroky ministra, která je k podepsání po celém Česku. Pro artalk napsal inspirativní text Vít Havránek představující komplexní pohled na celou problematiku.

4/ V Brně proběhl Týden umění

Moravská metropole v minulém týdnu žila uměním. Akce známá v minulých letech jako Týden výtvarné kultury se nyní prezentuje jako Brno Art Week. Letošní jubilejní desátý ročník se zaměřil na téma jak učit umění, čímž se symbolicky přihlásil ke stoletému výročí Masarykovy univerzity. K tématu byla uspořádána krátká konference zaměřená na možnosti zprostředkování umění. Během celého týdne probíhala řada výtvarných workshopů a přednášek uskutečněných na  katedrách Masarykovy univerzity, FaVU VUT, v galeriích, muzeích nebo kavárnách. Letos byla akce poprvé spojena s Open Studios, díky které otevřely o víkendu své brány ateliéry po celém Brně nabízecí celou řadu přednášek a ukázek práce rezidentních umělkyň a umělců. Ve stejné době proběhl také pražský Týden umění, kterého se zúčastnily také velké galerie a výtvarné instituce. Pořadatelem tohoto druhého festivalu je časopis Art Antiques.

Matěj Kruntorád | Narozen 1986, vystudoval dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se památkové péči (stavební průzkumy v Národním památkovém ústavu v Brně, teorie a dějiny restaurování) a uměleckohistorické topografii (v Ústavu dějin umění Akademie věd). S Artalk.cz spolupracuje od roku 2009.