TZ: Od práce k zábavě - Podoby volného času v umění XIX. století

Od práce k zábavě - Podoby volného času v umění XIX. století / Západočeská galerie v Plzni: výstavní síň "13" / Plzeň / 21. 2. – 10. 5. 2020

Výstava je připravena na aktuální téma jubilejního 40. ročníku Plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století konaného v rámci festivalu Smetanovské dny. Zaměřuje se na fenomén narůstání volného času v různých vrstvách populace během 19. století, tak jak je zobrazili velcí mistři českého umění (Josef Mánes, Quido Mánes, Bedřich Havránek, Karel Purkyně, Viktor Barvitius, Václav Brožík, Antonín Chittussi, Alfons Mucha, Jan Preisler, Josef Navrátil, Luděk Marold, Miloš Jiránek a mnozí další). 

Na devět desítek obrazů, kreseb, grafik a fotografií bylo vybráno především ze sbírek ZČG, Národní galerie v Praze a dalších českých veřejných a soukromých sbírek. Devět částí výstavy připomíná hlavní okruhy ikonografie spjaté s volným časem: I. Návštěva lázní, výlet a procházka / II. Zasnění, odpočinek, zahálka a nuda / III. Svět dětství a mateřství / IV. „Živé obrazy“ a inscenovaná figurální fotografie / V. Svátky, slavnosti a zábavy / VI. Optická hříčka, desková hra a zábavní časopis / VII. Erotika krotká či nezřízená? / VIII. Hospoda, vinárna a kavárna / IX. Sportování: od péče o tělo k soutěži v pohybu.

Autorem koncepce výstavy je profesor Roman Prahl z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kurátorem výstavy za ZČG je Petr Jindra. Výstava vznikla ve spolupráci s Národní galerií v Praze, z níž pochází velká část zapůjčených děl.

K výstavě vydává Západočeská galerie stejnojmennou publikaci, jejímž autorem je Roman Prahl.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky s autorem Romanem Prahlem: 11. 3. a 8. 4. 2020 vždy v 17 h

Tvůrčí dílna pro děti od 7 do 15 let, 18. 3. 2020 v 16–18 h, rezervace a informace: cislerova@zpc-galerie.cz, 377 908 536.'

Přednáška: 24. 3. 2020 v 17 h – Stolní společnosti a hospody 19. století (Marie Fiřtová, FF UK)

Vystavená díla byla zapůjčena ze sbírek:

Archiv města Plzně; Galerie Kodl; Galerie hlavního města Prahy; Galerie moderního umění v Hradci Králové; Karlštejnská, a. s.; Muzeum hlavního města Prahy; Národní divadlo; Národní galerie v Praze; Národní muzeum; Regionální muzeum v Teplicích; Sbírka Patrika Šimona; Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Západočeské muzeum v Plzni – knihovna; Západočeské muzeum v Plzni – Národopisné muzeum Plzeňska; soukromí sběratelé