TZ: PŘIHRAJ! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM. Když se spolupráce skutečně vydaří

PŘIHRAJ! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM. Když se spolupráce skutečně vydaří / Západočeská galerie v Plzni: výstavní síň Masné krámy / Plzeň / 12. 5. – 1. 11. 2020

Když je tvůrce odkázaný jen sám na sebe, bez konzultací, pomoci kolegů z dalších oborů, podpory odborníků či zpětné vazby, dokáže jen stěží vytvořit kvalitní design, architektonickou realizaci nebo třeba grafickou práci. Výstava Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM ukazuje nejlepší výsledky takových projektů.

Spolupráce je pro vytvoření kvalitní práce nezbytná. Asi nejlepším příkladem, který je na plzeňské výstavě uveden, je projekt čerstvého absolventa Ateliéru grafického designu a nových médií Vítka Škopa Vividbooks. K nápadu vytvořit interaktivní učebnici fyziky vedly Vítka vlastní zkušenosti se svými školními léty i reflexe vztahu mladých lidí k přírodním vědám a mobilním technologiím. Set mobilní aplikace a pracovních listů vytvářel ve spolupráci s odborníky na didaktiku a metodiku výuky fyziky, v součinnosti s týmem UX vývojářů, programátorů a následně i marketérů.

„Vítkova práce je příkladem nového pojetí role designéra jako autora celého konceptu produktu: vedle návrhu a koordinace formálních a funkčních složek řešení vyžaduje také schopnost utvářet si vlastní zadání na základě odhalených nedostatků či přímo problémů v aktuálním systému či na trhu a do hloubky proniknout do zcela odlišných oborů,“ vysvětluje hodnotu projektu kurátorka Darina Zavadilová.

Že se jedná o zdařilý projekt se zajímavou budoucností potvrzuje fakt, že se Vivodbooks prezentoval na největším veletrhu spotřební elektroniky na světě v Las Vegas CES 2020. Asi nejcennější zpětnou vazbou je i velký zájem škol, které si jeho aplikaci objednávají a plánují zahrnout do výuky. Mimo to byl Vítek oceněn jako Objev roku v soutěži Czech Grand Design.

Neméně zajímavý příběh nese i autonomní tramvaj URBI studenta Ateliéru průmyslového designu Tomáše Chludila. Tuto diplomovou práci průběžně konzultoval s týmem firmy Škoda Transportation a.s., který má na starosti vývoj tramvají. Sám potvrzuje jak důležité je například propojení s prací konstruktérů. Jeho nápady a přístup ve společnosti zaujaly natolik, že jej přizvali ke spolupráci i na vlastních projektech. Nakonec do firmy nastoupil jako člen nově založeného designerského oddělení. Díky tomu se budeme moci dříve či později svézt v některé z tramvají, k jejichž vzniku přispěl i Tomáš.

Bez spolupráce by se neobešlo ani vydávání knih. Především v případě těch odborných všemu předchází řada rešerší a pátrání po zdrojích, následuje práce s grafiky, korektory, vydavatelstvím a tiskárnami. Zmíněným procesem si musela projít třeba autorská kniha Clara Anežky Minaříkové z Ateliéru grafického designu a nových médií. Poprvé v ní souhrnně představuje tvorbu grafičky a typografky Clary Istlerové. Publikace je zpracována formou rozhovoru doplněného reprodukcemi vybraných grafických prací a fotografií. „Anežka Minaříková v této bakalářské práci překonává hranice svého oboru hned v několika směrech - knižní úpravu záměrně podřizuje prezentovanému obsahu, úspěšně se vyrovnává s přípravou monografie žijící autorky, jejímž předpokladem je navázání důvěrného vztahu a dlouhodobé spolupráce, ale i vzájemné vyjasnění vlastních pozic obou spolu-autorek při realizaci díla“, říká ke knize typograf a prorektor UMPRUM Radek Sidun. Publikace bude v rozšířené verzi vydána v průběhu roku 2020 Nakladatelstvím UMPRUM.

Za zmínku jistě také stojí diplomová práce Marie Štefanové z Ateliéru architektury IV Atlas prázdna. Marie jej koncipovala jako průvodce po krajině Libavska, která po dlouhou dobu sloužila jako uzavřený vojenský újezd. Prostřednictvím rozhovorů s místními, pátrání po nejrůznějších zdrojích a pramenech znovuobjevuje prázdné vesnice, pole, lesy, kempy, chatové osady a staré cesty. Zároveň se pokouší pojmenovat příčiny současných sociálních, ekonomických a ekologických problémů tohoto místa. Nalézá je v konkrétních, nedořešených záležitostech z minulosti. Svým pokorným pozorovatelským přístupem zároveň nenásilně boří zažité stereotypy o tom, co by mělo být výstupem práce architekta. Za Atlas prázdna byla Marie Štefanová oceněna v soutěži Přehlídka diplomových prací vypisované Českou komorou architektů. Soubor zahrnující knihu a mapy zakoupilo do svých sbírek architektury Muzeum umění Olomouc.

V současné době asi největší pozornost zaznamenala spolupráce Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Státní tiskárny cenin. V jednom z úkolů, který společně řešili, se studenti zamýšleli nad vzhledem českých bankovek. Museli si zde poradit s řadou pravidel, které s sebou návrh peněz nese. Že jejich návrhy zaujaly, svědčí nejen právě probíhající výstava v ČNB, ale především použití práce Tuana Vuong Tronga pro vydání série pamětních bankovek. Spojujícím tématem a symbolikou Tuanova návrhu se stal český design posledních 100 let a jeho ikony, které vzbudily pozornost nejen doma, ale i v zahraničí.

Podob spolupráce je skutečně velké množství. Díky ní bychom se jen stěží dočkali skutečně kvalitních prací. UMPRUM si toto uvědomuje a intenzivně podporuje své studenty v navazování kontaktů, získávání praxe ve výrobní sféře a spolupráci s různými odborníky. Často se jedná o pomalý a náročný proces, který však ve výsledku přináší velmi kvalitní výsledky.

S jednotlivými projekty a prací studentů UMPRUM se lze podrobněji seznámit i prostřednictvím doprovodného programu u příležitosti výstavy Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM v Západočeské galerii v Plzni.

Doprovodný program

Komentované prohlídky

22. 9. | 17:00, provází Vojtěch Märc

13. 10. | 17:00, provází Klára Peloušková

Přednáška

15. 9. | 17:00 Postavení mimo hru! K teoretickým rozporům umění spolupráce. [Karel Císař]

Tvůrčí dílny

20. 8. | 10:00 –17:00 Korálkový workshop: „Lepší než Adidas“ [Tereza Hrdličková]

27. 8. | 13:00 –17:00 Workshop Ateliéru architektury III [Shota Tsikoliya]

23. 9. | 14:00 –18:00 Workshop: Doprava budoucnosti, Ateliér průmyslového designu [Vlastimil Bartas]

8. 10. | 14:00 –18:00 Korálkový workshop: Brouk Pytlík versus Scarabeus. Brouci jako korálky [Tereza Hrdličková]

16. 10. | Plzeňská muzejní noc 2020

16. 10. | 17:30 –19:00  Interiérový design – pokojíčky v krabicích[Halina Haškovcová]

22. 10. | 14:00 –18:00 Korálkový workshop: Včely, brouk Gréta a my [Tereza Hrdličková]

Koncepce výstavy: Darina Zavadilová, Klára Peloušková, Vojtěch Märc, Alžběta Brůhová

Kurátoři: Darina Zavadilová, Klára Peloušková, Vojtěch Märc, Martin Vaněk, Markéta Vinglerová, Alžběta Brůhová; Petra Kočová (ZČG)

Vystavující autoři: Barbora Indráková, Igor Machata, Jakub Herza, Marie Stefanová, Vojtěch Tecl, Aneta Honzová, Barbora Vildová, Dita Lešovská, Michael Rosa, Radek Brezar, Nela Kuhnová, Karolína Vintrová, Tomáš Chludil, Anežka Minaříková, Barbora Satranská, Klára Němečková, Cindy Kutíková, Jakub Delibalta, Daniel Kinský, Jan Šindler, Marie Urbánková, Vít Škop, Aleš Hnátek, Amálie Koppová, Barbora Procháková, David Ramdan, František Jungvirt, Jan Grabowski, Martin Franček, Ondřej Stára, Vojtěch Bašta, Barbora Dayef, David Nosek, Jan Kolský, Lea Petříková, Marie Tučková, Vojtěch Novák

Grafické zpracování: Josefína Karlíková

Architektonické řešení výstavy: Alžběta Brůhová

Děkujeme za podporu: Škoda Transportation, Joinmusic, Adfors Saint – Gobain, Domys, Plzeňský kraj, Ministerstvo kultury