Americká muzea a galerie stále vlastní ostatky původních obyvatel 

Investigativní nezisková organizace ProPublica odhalila, že některá americká muzea a univerzity i nadále ve svých sbírkách vlastní ostatky původních obyvatel Ameriky. Ve Spojených státech amerických přitom už třicet let platí zákon vyžadující jejich navrácení.

Na fotografii je Americké přírodovědné muzeum v New Yorku, které podle organizace ProPublica vlastní největší počet tělesných ostatků a kulturních předmětů původních obyvatel v USA. Foto: Ingfbruno, Wikimedia Commons

ProPublica v rámci repatriačního projektu spravuje veřejnou databázi katalogizující přibližně 100 000 ostatků původních obyvatel Ameriky, které jsou uloženy ve sbírkách muzeí, univerzit a vládních agentur. V roce 1990 byl v USA přijat zákon o ochraně a repatriaci indiánských hrobů (NAGPRA), který donutil muzea podpořená vládním financováním, aby prověřila své sbírky a iniciovala navrácení pozůstatků původních obyvatel. Jak ukazuje současné šetření, inciativa muzeí v repatriaci polevila a řada z nich dosud artefakty nenavrátila.

Na současné šetření zareagovala i univerzita ve Stanfordu, která údajně vlastní 36 ostatků. Instituce se ohrazuje, že ProPublica nezohlednila počet artefaktů, které byly vráceny mimo působnost zákona NAGPRA. Stanford, který má ve své zprávě rozsáhlou antropologickou laboratoř, v níž byly pozůstatky těl uloženy, uvádí, že řadu artefaktů vrátila ještě před rokem 1990.

Jak si všímá ARTnews, zjištění přichází v době, kdy sílí „volání po dekolonizaci západních institucí“. Zpráva byla zveřejněna několik měsíců poté, co Ministerstvo vnitra USA zveřejnilo pozměňovací návrh zákona z roku 1990 vzešlý z konzultací s více než šesti sty americkými kmeny. Návrh z října minulého roku nově žádá, aby muzea při rozhodování o významu neidentifikovaných materiálů upřednostnila zástupce kmenů a i neidentifikovatelné předměty navrátila žadatelům.

Na závěry šetření reagovaly především americké muzejní instituce. Brooklynské muzeum uvedlo pro server Hyperallergic, že má v držení čtyři tělesné pozůstatky, které jsou potenciálně indiánského původu, mezi kterými je i mumifikované tělo domorodého dítěte z kaňonu del Muerto v okrese Apache v Arizoně. Mluvčí muzea uvedl, že ostatky byly v prosinci loňského roku navráceny národu Navajo, aby byly znovu pohřbeny. Na soupisu dalších ostatků zveřejněném na počátku devadesátých let se však nepodařilo zcela všechny ostatky kulturně identifikovat a jejich repatriace tak zatím není možná.

Největší počet tělesných ostatků a kulturních předmětů podle ProPublica dosud vlastní Americké přírodovědné muzeum v New Yorku, v jejichž sbírkách se nachází až 3 500 artefaktů. Z nich muzeum podle iniciativy poskytlo k navrácení necelou polovinu. Instituce vlastní především předměty z jihozápadní oblasti země získané v 90. letech 19. století. Jedná se především o vykopávky z oblasti kaňonu Chaco v Novém Mexiku, odkud byly odvezeny vedle ostatků i indiánské pohřební artefakty, které jsou dnes ceněnou součástí sbírky. Muzeum na svých webových stránkách uvedlo, že dokončilo 47 repatriací, jejichž výsledkem bylo více než 970 souborů lidských ostatků původních obyvatel a 2 280 kulturních předmětů.

Petra Lexová | Vystudovala dějiny umění a učitelství výtvarné výchovy. Věnuje se výzkumu středoevropského sochařství 60. a 70. let a architektuře. V současné době je doktorandkou na Semináři dějin umění MU v Brně a přednáší na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích.