Konflikt a porozumění

Nový prostor galerie KIV v Karlin Studios se otevřel 10. června 2014 zahájením výstavy Lucky Strike. Ve společných dílech vytvořených přímo pro tuto výstavu se zde setkala malba Tomáše Absolona, absolventa Ateliéru malby a kresby na AVU v Praze, a grafický design Ondřeje Báchora, který studuje v Ateliéru grafického designu a nových médií na pražské UMPRUM.

Nová KIV v Karlin Studios Bílá, čerstvě vymalovaná galerie se do Karlin Studios přestěhovala ze studentského klubu K4 v budově Karlovy Univerzity v Celetné. Odpojila se tedy od akademické půdy a začíná fungovat jako samostatný projekt v rukou nového kurátorského týmu, který tvoří studenti dějin a teorie moderního a současného umění na UMPRUM (Tomáš Klička, Jana Pavlová, Eva Slunečková, Jitka Šosová). „Karlin Studios pro nás bylo především zajímavé místo, které na umělecké scéně už funguje, a proto jsme je oslovili coby partnera“, vysvětluje Jitka Šosová. Přestože se jedná o projekt s novým vedením a nově vytvořeným vizuálem, bude galerie pokračovat v podobném duchu jako dříve v klubu K4, tedy jako prostor pro začínající umělce, ale také pro mladé teoretiky umění a kurátory. Kurátorský tým se proto chystá navázat spolupráci s uměleckými a jinými vysokými školami, která by mohla obohatit a zkvalitnit další dění v nové KIV.

Spojení malby a grafického designu Zdá se, že téma umělecké spolupráce začíná stále více rezonovat v současném umění. Ne že by nikdy nebylo aktuální. Spolupráce umělců se v různých podobách objevovala v moderním umění vždy a často se toto spojení jednoho či více umělců stalo hodnotným uměleckým přínosem. Vzpomeňme na spolupráci umělců, jakými byli Kurt Schwitters a El Lissicky nebo John Cage a Marcel Duchamp a další. Takových příkladů je samozřejmě mnoho a existují také různé podoby umělecké součinnosti. Může jít o vzájemné ovlivňování, vytváření jednoho společného celku, propojení dvou či více principů, může dojít ke konfliktu i k porozumění, přičemž se obojí stává pozitivní událostí nebo je to alespoň vzájemným cílem.

Proč by se také umělci takto sdružovali, kdyby za tím neviděli nějaký přínos jak pro diváky, tak především pro sebe samotné, pro svou tvorbu? Často jde o experiment, který přinese zkušenost, ale může se také stát rozhodujícím pro další vývoj. Je důležité poukázat na to, že v galerii KIV nešlo o společnou věc dvou umělců, nýbrž umělce a grafického designéra. Spojily se zde dva obory, které si ale nárokují odlišné cíle a vyjadřují se jiným jazykem. Sloučením grafického designu a umění se zvláště v době avantgard a modernismu zabývalo mnoho umělců a designérů (Pedagogické a experimentální centrum Bauhaus atd.), ale otázka možnosti tohoto propojení je, při procházení galerií s „obrazy“ Tomáše Absolona a Ondřeje Báchora, stále otevřená.

Nesmělé ústupky a krotké zásahy Na dřevěných deskách nevelkého formátu, které jsou umístěny na stěnách galerie v pravidelném rytmu vedle sebe, se rozvíjí dialog grafického znaku a různě barevných a různě intenzivních nánosů malby. „Základním motivem se stalo testování vizuálního tvarosloví konzumních produktů, se kterými se dennodenně setkáváme“, udává v textu kurátorka výstavy Jana Pavlová. To odkazuje také k názvu Lucky Strike (vizuální provedení této značky cigaret bylo také jedním z testovaných grafických prvků). Autoři opustili své tradiční prostředky patřící k danému médiu, tedy plátno, papír a práci s počítačem, ve snaze objevit novou společnou vizuální formu. Na dřevěné desce, na které je viditelná struktura dřeva, je grafický znak jemně překrýván abstraktní malbou, která stírá srozumitelnost a účelovost patřící designu. Vidíme zde také obrazy, ve kterých je použita pouze bílá barva, což podtrhuje materiál desky a vytváří jemné nuance mezi malbou a ostře ohraničeným znakem.

Někde je na první pohled zřejmé, co je grafický symbol a co malba, jinde se toto rozlišení stírá. Záměr vytvořit nějaký jednotný celek se docela podařil. Je to také díky vizuální komunikaci, lehkým a až opatrně působícím zákrokům. Jakoby se autoři teprve nesměle poznávali a prokazovali si přízeň různými ústupky a krotkými zásahy do oblasti toho druhého. Vše vyznívá až moc esteticky, spořádaně, opatrně. Možná je to také tím, že se jedná o první pokus, ve kterém museli ohledat možnosti konfliktů a porozumění, které autorská spolupráce přináší. Pokud je to tak, budu se těšit na další vývoj a odvážnější či sebejistější experimenty této dvojice, které by mohly otevřít nové otázky v užití malby i grafického designu. I přesto si myslím, že stojí za to výstavu Lucky Strike vidět. Díky jejímu prodloužení máte tuto příležitost až do konce července.

______________________________________________________________

Tomáš Absolon, Ondřej Báchor: Lucky Strike / kurátorka: Jana Pavlová / Galerie KIV / Praha / 10. 6. - 29. 7. 2014

______________________________________________________________

foto: archiv Galerie KIV

Alžběta Cibulková | Historička umění, kritička a redaktorka Artalku.