Nový zákon v Rusku omezí svobodu kulturních a vědeckých pracovníků

Vědecká i kulturní obec v Rusku se kriticky vymezují proti novému zákonu o vzdělávání, který zásadním způsobem omezí svobodu projevu a možnost zahraniční spolupráce. Jakákoliv činnost klasifikovaná jako „vzdělávací“ musí být nově schválena federálními úřady. Návrh pozměňovací novely zákona byl přijat 9. března Státní dumou a má vstoupit v platnost 1. července. O tom, co tento zákon může v praxi znamenat, a o jeho kritikách píše v dnešní zprávě ze světa Petra Lexová.

Průčelí slavného ruského muzea – Ermitáže v Petrohradu. Foto: Neerav Bhatt, flickr.com

Návrh zákona byl poprvé představen členy Dumy (ruská dolní komora parlamentu) v listopadu minulého roku. Podle doplňkové poznámky k návrhu je cílem změny „působit proti šíření nelegálních informací a protiruské propagandy ve školním a studentském prostředí“. Zákon může do budoucna ovlivňovat obsah přednášek, účast zahraničních pedagogů, nebo i účastníků kulturních akcí, pokud nebudou splňovat stanoviska nastavená federální vládou. Rovněž by měl regulovat „negativní cizí zasahování do vzdělávacího procesu“ a mezinárodní kontakty vzdělávacích institucí. Veškeré edukativní aktivity mají být do budoucna schvalovány vládou, ačkoliv přesný mechanismus tohoto schvalování není dosud známý.

Představitelé Ruské akademie věd v únoru vyzvali předsednictvo Státní dumy, aby návrh zákona odmítlo. Podle vědců je navrhovaná novela v rozporu s úsilím o modernizaci ruské vědy a připraví Rusy o kvalitní vzdělávání. Navíc, jak uvádí astronom na Moskevské státní univerzitě M. V. Lomonosova Sergej Popov pro magazín Nature: „Návrh by vládě poskytl nadměrnou kontrolu nad řadou veřejných výukových a informačních aktivit, které vědci provádějí i mimo formální vzdělávací programy.“ Alexandra Borissova, spoluzakladatelka Ruské asociace pro vědeckou komunikaci v Moskvě, k tomu podotýká: „Mnoho vědců a pedagogů by se mohlo přestat obracet na veřejnost ze strachu z toho, že co říkají, by mohlo být v rozporu se zákonem.“ Proti novele zákona vznikla v únoru petice, již podepsalo více než 200 000 představitelů vědecké obce.

Přesto byla začátkem března novela zákona přijata Státní dumou. K protestům se po schválení zákona připojilo více než 1 000 kulturních osobností, včetně umělců a kurátorů, a zaslalo dopis poslancům a prezidentu Vladimíru Putinovi, jak informuje The Art Newspaper. Vyjadřují v něm obavu, že rozsáhlý zákon může zahrnovat „jakoukoliv veřejnou činnost v procesu šíření odborných znalostí včetně výstav, festivalů, konferencí a popularizace vědy a umění.“ Novela definuje vzdělávací činnost velmi široce a zahrnuje i mimoškolní aktivity „za účelem intelektuálního, duchovního, morálního, tvůrčího, fyzického a profesionálního rozvoje člověka vedoucí k uspokojení jeho vzdělávacích potřeb a zájmů“.

Podle Sergeie Gurieva, ekonoma ze Science Po v Paříži, který zde žije od roku 2013, tento krok odráží rostoucí nervozitu ruských zákonodárců i samotného Putina z disidentských hlasů a zahraničního vlivu. „Zákon je rozhodně vytvořen proti sociálním vědcům. Moderní ekonomie, politologie, sociologie a historie jsou pro režim velmi nebezpečné, proto se [vláda] snaží vyvinout nástroje pro selektivní cenzuru kritiky,“ uvádí Guriev. Podle Taryani Pinchuk, ředitelky Muzea pouličního umění, která je jednou z autorek otevřeného dopisu, „návrh zákona vrazí soukromým kulturním institucím v Rusku další hřebík do rakve.“ Zatím není zcela jisté, do jaké míry může zákon ovlivnit pořádání zahraničních výstav, přednášek nebo debat a co vše bude muset být odsouhlaseno federálními úřady. „Samozřejmě nikdo nebude analyzovat všechny vzdělávací projekty, jinak se [úředníci] utopí v byrokracii,“ komentuje situaci kurátorka Elizaveta Matveeva. Přesto je zákon argumentem pro federální vládu, která jej může kdykoliv podle potřeby použít.

Petra Lexová | Vystudovala dějiny umění a učitelství výtvarné výchovy. Věnuje se výzkumu středoevropského sochařství 60. a 70. let a architektuře. V současné době je doktorandkou na Semináři dějin umění MU v Brně a přednáší na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích.