Odložení Dokumenty 15 je stále pravděpodobnější

Podle generální ředitelky německé Dokumenty Sabine Schormann, je pravděpodobné, že se plánovaný patnáctý ročník přesune na další rok kvůli současné pandemii koronaviru. Vlivná přehlídka současného umění, která se koná jednou za pět let v německém městě Kassel, má podle původního plánu začít 8. června a trvat do 25. září 2022. Schormann v rozhovoru pro rozhlasový kanál Deutschlandfunk Kultur uvedla, že konečné rozhodnutí o odložení výstavy zveřejní v létě tohoto roku.

Dokumenta 15, baner na Frankfurtské ulici v Kasselu. Foto: Nicolas Wefers, 2020

Přehlídku kurátorsky připraví indonéské umělecké družstvo Ruangrupa, které vzniklo v roce 2000 a v Indonésii dlouhodobě organizuje a podporuje aktivity spojené se současným uměním. Často propojuje umělce s odborníky z jiných oblastí, jako jsou sociální vědy nebo nové technologie a v rámci německé přehlídky plánuje úzkou spolupráci s místní uměleckou a vědeckou komunitou. Ruangrupa uvedlo, že by rádo spolupracovalo s místními technology a ekonomy a zaměřilo se na aktuální problémy jako alternativní vzdělávání nebo regenerativní ekonomické modely.

Rozsáhlé umělecké přehlídky, jako je Dokumenta, vyžadují organizačně i logisticky náročnou přípravu. „Pokud to tak bude pokračovat až do konce roku, jak někteří spekulují, s absolutně žádným cestováním – to znamená, že například nemůžeme na místě nechat pracovat lidi – pak dokončení přehlídky nebude možné. […] I když se toho dá hodně zorganizovat prostřednictvím videokonference, další fáze přípravy vyžaduje, aby umělci z celého světa přicestovali do Kasselu a společně s kurátory pracovali na místě,“ uvedla Sabine Schormann. Zároveň pro redakci německého rozhlasu dodala, že přípravy Dokumenty 15 jsou na dobré cestě a celý tým zůstává motivovaný. „Jediným odpovědným způsobem ale zůstává sledovat pandemickou situaci, aby bylo možné rozhodnout o dalších krocích,“ uvedla ředitelka přehlídky.

Odpovědné chování Sabine Schormann je pochopitelné i s ohledem na poslední ročník Dokumenty 14 v roce 2017. Přehlídka tehdy čelila vlně kritiky s ohledem na vysoké přečerpání rozpočtu, který v důsledku činil 5,4 mil. EUR. Schormann se tehdy stala třetí výkonnou ředitelkou společnosti za necelý rok a nahradila prozatímního ředitele Wolfganga Orthmayra. Ten ve funkci na krátkou dobu zastoupil ředitelku Annette Kulenkampff, která se se sama ředitelského postu vzdala. (více zde)

Odložení původního termínu v minulém roce zažila i řada mezinárodních bienále. Část z nich se posunula do letošního roku, jako Bienále de São Paulo, které pro letošní rok nese název Through its Dark, Still I Sing. Třicátý čtvrtý ročník druhého nejdéle trvajícího bienále na světě měl minulý rok trvat několik měsíců s řadou výstav a akcí vytvořených ve spolupráci s dvaceti pěti národními i mezinárodními institucemi. Pod vedením kurátora bienále Jacopa Crivelli Visconti byla v minulém roce v listopadu otevřena skupinová výstava Vento, která bude v rámci programu bienále otevřena i letos se stejnými autory a díly. Visconti pro The Art Newspaper uvedl: „Zobrazování stejných děl vícekrát, v různých okamžicích a kontextech, zdůrazňuje, že nic nezůstává stejné: ani umělecké dílo, ani ten, kdo se na něj dívá, ani svět kolem nich.“ (více zde)

Přesun na letošní rok čeká i sedmnáctý ročník Mezinárodního bienále architektury v Benátkách, které připravil původem libanonský architekt, profesor a děkan MIT (Massachusetts Institute of Technology) Hashim Sarkis. Přehlídka nese název How will we live together? a jak uvádí kurátor: „staví architekty před nové výzvy v souvislosti se zvyšováním politických rozdílů, rostoucí ekonomické i sociální nerovnosti i globálních problémů a vyzývá je, aby navrhli prostory, ve kterých můžeme velkoryse žít společně.“ (více zde)

Petra Lexová | Vystudovala dějiny umění a učitelství výtvarné výchovy. Věnuje se výzkumu středoevropského sochařství 60. a 70. let a architektuře. V současné době je doktorandkou na Semináři dějin umění MU v Brně a přednáší na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích.