Robert Gabris získal Belvedere Art Award 2022

Robert Gabris získal ocenenie, ktoré udeľuje viedenský Belvedér. Porotu presvedčilo najmä autentické zameranie jeho tvorby na prostredie rómskej komunity a kontinuálne spochybňovanie hraníc štandardne definovaných identít, ktoré sú jednotlivcom a skupinám dané alebo prisudzované zvonka, píše Barbora Komárová.

Zľava: nominovaní*é umelci*kyne Rawan Almukhtar, Sophie Gogl, Claudia Lomoschitz, Julia S. Goodman, Robert Gabris, Sophie Thun, Pouran Parvizi, Huda Takriti. Foto: eSeL.at - Lorenz Seidler / Belvedere, Viedeň

V pondelok 28. novembra 2022 sa po prvýkrát odovzdávala cena pre súčasné vizuálne umenie Belvedere Art Award. Spomedzi deviatich nominovaných umelcov a umelkýň ju získal Robert Gabris, pôvodom zo Slovenska, dlhodobo pôsobiaci vo Viedni. Súčasťou tohto ocenenia je finančný dar vo výške 20-tisíc eur, ako aj samostatná výstava so sprievodnou publikáciou v priestoroch Belvedere 21. Tá by sa mala uskutočniť od 7. septembra 2023 do 18. februára 2024. Okrem Roberta Gabrisa boli do finále vybraní Rawan Almukhtar, Sophie Gogl, Julia S. Goodman, Claudia Lomoschitz, Pouran Parvizi, Marlies Pöschl, Huda Takriti a Sophie Thun.

Belvedere Art Award, založená tohto roku, vznikla v spolupráci Vendome Projects a múzea umenia Belvedere vo Viedni. Cieľom tejto ceny je odrážať dynamiku súčasného umenia a diskurzu, podporujúc inkluzívny, queer-feministický, na budúcnosť a diverzitu orientovaný prístup v reakcii na súčasné diskusie, a uvedomovanie mechanizmov vylučovania, ktoré sú prítomné nielen vo výstavnej praxi, ale aj pri udeľovaní cien. Partnerom a sponzorom ceny je iniciatíva Vendomeprojects.art so sídlom vo Viedni, ktorej zakladateľmi sú Michael Koshier, kultúrny inžinier a zakladateľ spoločnosti Vendome Management, a Felicitas Thun-Hohenstein, pedagogička na Akadémii umení vo Viedni a nezávislá kurátorka. Spoločne sa chcú venovať propagácii umenia, umelcov a umelkýň, projektov a inštitúcií s queer-feministickým a inkluzívnym charakterom. Zároveň budú budovať vlastnú zbierku takto orientovaného umenia, ktoré plánujú verejnosti prezentovať v rôznych formách.

Ocenený*á umelec alebo umelkyňa je pre Belvedere Art Award zvolený*á v dvojstupňovom výberovom procese. V prvom štádiu každý člen a členka nominačnej poroty navrhne dvoch autorov alebo autorky – bez ohľadu na ich vek, rod alebo pôvod, ale s určitým prepojením na rakúsku umeleckú scénu. Tento rok túto porotu tvorili Mirela Baciak (kurátorka steirischer herbst, Graz), Katharina Brandl (vedúca oddelenia vizuálnych umení Pro Helvetia, Zurich), Neda Hosseinyar (predsedníčka Asociácie vizuálnych umelkýň v Rakúsku, VBKÖ), Luca Lo Pinto (umelecký riaditeľ MUSEO MACRO, Rím) a Ivana Pilić (spoluriaditeľka D/Arts, Viedeň). V druhom štádiu vyberá víťaza či víťazku z nominovaných umelcov a umelkýň medzinárodná odborná porota, ktorú tentokrát tvorili Elena Agudio (umelecká spoluriaditeľka SAVVY Contemporary, Berlín / poverená riaditeľka Villa Romana, Florencia), Charles Esche (riaditeľ Van Abbemuseum, Eindhoven), Mahret Ifeoma Kupka (hlavná kurátorka v Museum Angewandte Kunst, Frankfurt nad Mohanom / zakladajúca členka Neue Deutsche Museumsmacher*innen), Stella Rollig (generálna riaditeľka Belvedere) a Felicitas Thun-Hohenstein (iniciátorka Belvedere Art Award / profesorka na Akadémii výtvarných umení Viedeň).

Medzinárodná porota zdôvodnila ocenenie Roberta Gabrisa nasledovne: „Rozhodnutie udeliť cenu Belvedere Art Award 2022 Robertovi Gabrisovi je založené na jeho pôsobivo koncentrovanej a angažovanej umeleckej práci. Gabris intenzívne čerpá z prostredia rómskej komunity, pričom vždy spochybňuje hranice identít, ktoré sú jednotlivcom a skupinám uložené zvonka. Jeho umenie skúma stav ľudského tela, objavuje jeho okraje a formy vo vzťahu ku queerness, viac než ľudskému životu a mnohonásobnej marginalizácii. Gabrisov vizuálny jazyk siaha od precíznych kresieb cez prozaické básne až po vrstevnaté sochárske kombinácie, ktoré oslavujú komplexnosť a zároveň oslovujú rôznorodé publikum. Jeho experimentálne kresby slúžia ako prostriedok na odpor proti vylúčeniu a rasizmu, pričom vždy zostávajú fluidné a otvorené interpretácii. Na porotu tiež zapôsobil jeho záväzok voči komunitám a oceňuje emotívnu prácu, ktorá je do toho vložená.

Robert Gabris získal bakalársky titul v odbore scénografia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Magisterské štúdium v rovnakom odbore absolvoval na Akadémii umení vo Viedni. Odvtedy samostatne vystavoval nielen v strednej Európe, ale okrem iného napríklad aj na Strabag Kunstform, Viedeň (2021); Villa Romana, Florencia (2021); Bunker del Castello di Udine, Udine (2017) alebo Collective od Pure, Šanghaj (2015). Jeho diela boli prezentované na mnohých skupinových výstavách a bienále umenia, ako na documenta 15 v Kasseli (ako súčasť Off Biennale Budapest), rotor Graz, v Künstlerhaus Wien, v Tent Rotterdam, vo Württembergischer Kunstverein Stuttgart, na Bergen Assembly, v tranzite v Budapešti, v Landesgalerie Eisenstadt a pod. Taktiež bol ocenený aj v rámci Ceny Jindřicha Chalupeckého (2021) a Strabag Artaward International (2021).

Barbora Komarová | Barbora Komarová je kurátorka a kritička, venuje sa súčasnému vizuálnemu umeniu. Bakalársky titul z dejín umenia získala na UK v Bratislave, magisterský na Université Rennes 2 vo Francúzsku, kde sa špecializovala na kurátorstvo a teóriu súčasného umenia. Momentálne pôsobí na VŠVU v Bratislave ako PR manažérka a zároveň ako doktorandka na katedre teórie a dejín umenia.