Saúdský režim buduje svůj kulturní obraz i za pomoci západních institucí

Korunní princ Mohammed bin Salmán investuje desítky milionů dolarů do vybudování „největšího muzea světa“ v oblasti starověké oázy AlUla v Saúdské Arábii, která kdysi byla turistům nepřístupná. Do roku 2030 by v pouštní oblasti mělo vzniknout více než 200 kulturních projektů, na jejichž realizaci se podílí i řada významných západoevropských partnerů, jako je Louvre nebo Centre Pompidou.

AlUla, nacházející se v severozápadní oblasti Medina, je rozsáhlé pískovcové údolí známé svými starodávnými městy a skalními chrámy. V oblasti před několika lety začaly vznikat umělecké projekty, jako je umělecká přehlídka Desert X AlUla, která představuje monumentální objekty a prostorové instalace v poušti vytvořené především umělci z blízkého regionu. K projektu před třemi lety vzniklo i jednopodlažní návštěvnické centrum od architektonického ateliéru KWY Studio.

V současnosti se dokončuje rozsáhlý resort Sharaan navržený francouzským architektem Jeanem Nouvelem, který se rozhodl do pouště nevstupovat výraznou architekturou a namísto toho ji skrýt do stávajících skal, do nichž nechal vyvrtat rozsáhlé prostory i samostatné pokoje a pavilony. Celý komplex čítá okolo čtyřiceti pokojů a dalších několika desítek apartmánů.

K těmto projektům mají nově vzniknout i dvě velká muzea, jak před časem informoval The Art Newspaper: Instituce pro současné umění a muzeum věnované obchodní stezce s kadidlem. Jak uvedl Khaled Azzam, autor projektu AlUla Journey Through Time, tato dvě muzea mají být zároveň prvními uměleckými institucemi v patnáctileté vizi proměny celého regionu na kulturní centrum. Královská komise pro AlUla (RCU), saúdskoarabský vládní kulturní orgán vedený faktickým vládcem země, korunním princem Mohammedem bin Salmánem, již oznámila výběr architektů a zamýšlenou koncepci prezentace sbírek.

Muzeum současného umění navrhne pařížská architektka Lina Ghotmeh, která je mimo jiné i autorkou letošního Serpentine pavilonu v Londýně, jenž se otevře příští týden. Instituce představí trojici hlavních sbírek – první nazvaná „Tři moře“ bude zaměřena na současné umělce z oblasti Rudého moře, Arabského moře a Středomoří, druhá „Kontinenty“ pak představí umělce z Afriky, Asie, Evropy, Severní Ameriky, Oceánie, Jižní a Střední Ameriky. Třetí sbírka pak bude reflektovat současné land-artové umění prezentované v okolní krajině. Muzeum Incence Road navrhne londýnský architekt Asif Khan a bude věnované historii pozemních a námořních obchodních cest. Nová instituce má být navíc propojena s významnou archeologickou památkou UNESCO Hegrou.

V březnu s RCU podepsalo spolupráci na vybudování muzea moderního umění pařížské Centre Pompidou. Jak informovalo ArtNews v návaznosti na Iwonu Blazwick, poradkyni RCU pro současné umění, dohoda zahrnuje technické školení pro muzejní odborníky v Saúdské Arábii, stejně jako příležitost k zápůjčkám uměleckých děl mezi oběma institucemi. Tato spolupráce údajně probíhá již od roku 2021, kdy prezident Emmanuel Macron navštívil saúdské hlavní město Rijád.

Pro Saúdskou Arábii je tato dohoda jednou z dlouhé řady kulturních projektů, které se v oblasti AIUIa chystají ve spolupráci s mezinárodními institucemi. Současně probíhá i spolupráce s Louvrem, Německým archeologickým institutem anebo kalifornským bienále pod širým nebem Desert X. Saúdská monarchie plánuje do roku 2030 vytvořit z oblasti ekonomické a kulturní turistické centrum. Tyto projekty jsou sponzorované především korunním princem Mohammedem bin Salmánem, který investuje desítky milionů dolarů do vybudování lepšího kulturního obrazu Saúdské Arábie. Jak ale zmiňuje The Art Newspaper, zásadním problémem země stále zůstává autoritářský a nedemokratický způsob vlády a porušování lidských práv. Mezi lety 2015 a 2022 zde bylo každý rok vykonáno 129 poprav, což je 82% nárůst oproti období 2010–2014. To mimo jiné potvrzuje i zpráva sestavená Evropskou saúdskou organizací pro lidské práva a neziskovou organizací Reprieve.


Foto: záběry z propagačního videa projektu AlUla Journey Through Time

Petra Lexová | Vystudovala dějiny umění a učitelství výtvarné výchovy. Věnuje se výzkumu středoevropského sochařství 60. a 70. let a architektuře. V současné době je doktorandkou na Semináři dějin umění MU v Brně a přednáší na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích.