TOP svět 23.–29. 11. 2020

Humboldtovo fórum v Berlíně oslaví své otevření online – Bolivijské ministerstvo kultur a turismu se přejmenovalo na ministerstvo kultur, dekolonizace a depatriarchalizace – Kulturní scéna v USA doufá, že si s novým prezidentem polepší – Německá vláda schválila rekordní částku z rozpočtu na kulturu – V utažské poušti se objevil záhadný kovový monolit

1/ Humboldtovo fórum v Berlíně oslaví své otevření online

Humboldtovo fórum v Berlíně. Zdroj: Humboldt Forum Berlin

Dlouhodobě očekávané otevření Humboldtova fóra v Berlíně se uskuteční 16. prosince online. Živý stream zahájený v 19. hodin představí jednotlivé výstavní prostory. Podle původního plánu mělo být Humboldtovo fórum otevřeno veřejnosti 17. prosince. Slavnostní inaugurace byla nakonec zrušena v návaznosti na vládní omezení v Německu reagující na současnou epidemiologickou situaci, která potrvají do 22. prosince. Otevření instituce veřejnosti se přitom mělo konat již v roce 2019 a bylo odsunuto z důvodu požáru v části budovy i kritiky nedostatečné reflexe koloniální minulosti v rámci činnosti instituce vlastnící rozsáhlé sbírky mimoevropského umění. „Fyzická návštěva paláce není v tuto chvíli možná, přesto bychom rádi oslavili dokončení Humboldtova fóra,“ komentoval situaci jeho ředitel Hartmut Dorgerloh. Stavba bývalého královského paláce v centru Berlína byla navržena v 18. století architektem a sochařem Andreasem Schlüterem a v roce 1945 výrazně poničena. Současný italský architekt Franco Stella vytvořil novou modernistickou fasádu směrem k řece Sprévě a zrekonstruoval trojici barokních fasád směřujících do Lustgarten, Schlossfreiheit a na Schlossplatz. Obnova a dostavba berlínského paláce o rozloze zhruba 450 000 čtverečních stop nakonec vyšla na 700 mil. dolarů. Humboldtovo fórum v současné chvíli spravuje Stadtmuseum Berlin (Muzeum města Berlína), Ethnologisches Museum (Etnografické muzeum) a Museum für Asiatische Kunst (Muzeum asijského umění). Jeho součástí je i tzv. Humboldtova laboratoř zastřešená Humboldtovou univerzitou. Kdy se fórum fyzicky otevře pro návštěvníky, není v tuto chvíli jasné.

2/ Bolivijské ministerstvo kultur a turismu se přejmenovalo na ministerstvo kultur, dekolonizace a depatriarchalizace

Bolivijská ministryně kultury, dekolonializace a depatriarchalizace Sabina Orellana. Zdroj: Twitterový účet Sabiny Orellany

V Bolívii bylo znovuobnoveno ministerstvo kultur a turismu, nově přejmenované na ministerstvo kultur, dekolonizace a depatriarchalizace. Vládou byla do čela nového ministerstva jmenována Sabina Orellana, která rovněž zastupuje Národní konfederaci domorodých rolnických žen v Bolívii. Cílem ministerstva je snaha „zvrátit nerovnost mezi jednotlivými kulturami i pohlavími,“ jak uvedla vláda ve svém prohlášení. Neklidná politická i pandemická situace v Bolívii se odrazila i na fungování samotného ministerstva kultur a turismu, které bylo zřízeno v roce 2009. V návaznosti na pandemii covid-19 bylo 4. června 2020 přesunuto pod ministerstvo vzdělávání z důvodu šetření, což vyvolalo širokou vlnu protestů proti tehdejší prezidentce Jeanine Áñez. (více zde) S nástupem nově zvoleného prezidenta Luise Arceho bylo však ministerstvo opět obnoveno a přejmenováno.

3/ Kulturní scéna v USA doufá, že si s novým prezidentem polepší

Joe Biden při své prezidentské kampani v roce 2019. Zdroj: Wikimedia Commons

Odborná veřejnost a kulturní instituce v Americe oslavují úspěšné zvolení Joea Bidena v prezidentských volbách. Zároveň si kladou otázku: „Jak bude vypadat kulturní politika v nabité agendě nového amerického prezidenta? Do jaké míry se bude snažit řešit dalekosáhlé dopady pandemie koronaviru na kulturní odvětví?“ Na rozdíl od svého předchůdce Donalda Trumpa, který volbu stále neuznal, nový prezident zahrnul umění a kulturu do svých předvolebních plánů. Podle deníku The Art Newspaper „existují dokonce náznaky, že by kultura mohla mít ústřední roli v jeho nové administrativě, přičemž se diskutuje o kanceláři v Bílém domě věnované umění a humanitním vědám.“ Od dob administrativy prezidenta Reagana existoval v Americe prezidentský výbor pro umění a humanitní vědy, který radí prezidentovi v kulturní politice. Každá nová vláda pak výboru složenému z osobností soukromého i veřejného sektoru musela obnovit funkční období. Prezident Trump po rezignaci členů výboru, reagujících na jeho výroky během bělošského rasistického shromáždění v Charlottesville ve Virginii v roce 2017, nechal výbor zaniknout. Očekává se, že prezident Biden, který nastoupí do úřadu 20. ledna, výbor opět obnoví a přidělí mu větší pravomoce, než měl doposud. Kancelář schválená kongresem v Bílém domě by mohla být užším poradním hlasem prezidenta a zajistit větší rozpočet na tvorbu politiky v oblasti umění a kultury. V současné chvíli se rovněž očekává, jakým způsobem nová vláda podpoří kulturu zasaženou celosvětovou pandemií. Erika Malin, výkonná ředitelka programu Aspen Institute Arts, poukazuje na to, že řada umělců fyzicky přišla o živobytí a „pět milionů kreativních pracovníků v Americe by mělo být považováno za součást revitalizace ekonomiky“ podobně jako jiná zasažená odvětví. Současné politické kroky Joea Bidena a jeho viceprezidentky Kamaly Harris naznačují větší podporu kultury, jak je očekáváno. Do svého týmu pro kontrolu agentur a výbor pro umění a humanitní vědy oslovili dva bývalé členy Obamova úřadu pro vědu a technologii v Bílém domě a řadu odborníků z oblasti kultury, jako například Davida Skortona, bývalého sekretáře Smithsonian Institution.

4/ Německá vláda schválila rekordní částku z rozpočtu na kulturu

Labská filharmonie v Hamburku. Zdroj: Wikimedia Commons

Rozpočtový výbor německé dolní komory parlamentu schválil dosud nejvyšší rozpočet federální kultury ve výši 2,1 miliardy EUR na rok 2021. Rozpočet počítá s renovací divadla Bayreuth Festspielhaus, program na ochranu budov berlínského muzea i projekty zaměřené na výzkum koloniální minulosti země. Ačkoliv většina finančních prostředků na kulturu v Německu pochází ze 16 spolkových států, výdaje spolkové vlády na kulturu se v posledních letech zvyšovaly. Rozpočet na příští rok představuje navýšení o celých 155 mil. eur. „Rozhodné uznání parlamentu o zásadním významu kultury a médií je důležitým signálem v těchto obtížných dobách,“ uvedla ve svém prohlášení současná ministryně kultury Monika Grüttersová. Téměř 85 mil. eur je přitom určeno na renovaci divadla v Bayreuthu postaveného Richardem Wagnerem pro uvedení jeho oper. Dalších 76 mil. eur je plánováno na renovaci budov patřících k Pruské nadaci kulturního dědictví, spravující berlínská muzea. Židovské muzeum v Berlíně obdrží finanční prostředky ve výši 3,2 mil. eur, které mu dovolí opustit vstupné pro návštěvníky, a finanční podporu obdrží také dvojice velkých německých muzeí – Německé historické muzeum v Berlíně a Haus der Geschichte v Bonnu k obnově a modernizaci jejich stálých expozic. Další finanční podpora je určena pro výzkum německé koloniální historie. (více zde)

5/ V utažské poušti se objevil záhadný kovový monolit

Monolit nalezený v poušti v Utahu. Zdroj: Facebooková stránka Bureau of Land Management – Utah

Uprostřed pouště v Utahu objevili biologové záhadný monolit připomínající dílo sochaře Johna McCrackena nebo rekvizitu z kultovního sci-fi filmu 2001: Vesmírná odysea. Biologové spatřili monolit nejdříve z helikoptéry při rutinním počítání ovcí tlustorohých. Jeho přesné umístění nebylo dosud zveřejněno, média se podle publikovaných snímků krajiny domnívají, že se jedná o kaňon s červenými skalami na jihu Utahu. První reakce na sociálních sítích upozorňovaly, že se jedná o dílo amerického minimalistického umělce Johna McCrackena, který žil do své smrti v roce 2011 mezi nedalekým Novým Mexikem a New Yorkem. David Zwirner, který spravuje umělcovo dílo pro The Art Newspaper uvedl: „I když se nejedná o dílo zesnulého amerického umělce Johna McCrackena, máme podezření, že jde o dílo jiného umělce vzdávajícího McCrackenovi poctu.“

Petra Lexová | Vystudovala dějiny umění a učitelství výtvarné výchovy. Věnuje se výzkumu středoevropského sochařství 60. a 70. let a architektuře. V současné době je doktorandkou na Semináři dějin umění MU v Brně a přednáší na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích.