TOP svět 24. 2. – 1. 3. 2020

Zaměstnanci Pinchukova uměleckého centra byli vyhozeni poté, co založili odbory – Dlouho očekávané rekonstruované Národní muzeum současného umění v Athénách bylo konečně otevřeno veřejnosti – Američtí umělci spustili kampaň Artists4Bernie – Galerie města Bratislavy má novou ředitelku – Smithsonův institut ve Washingtonu se rozhodl zveřejnit snímky předmětů ze svých sbírek online

1/ Zaměstnanci Pinchukova uměleckého centra byli vyhozeni poté, co založili odbory

 

Pohled do expozice Pinchukova uměleckého centra v Kyjevě. Foto: Facebooková stránka Trade Union of PAC

Zaměstnanci Pinchukova uměleckého centra v Kyjevě na Ukrajině byli vyhozeni poté, co založili odbory a požadovali po vedení instituce zlepšení svých pracovních podmínek. V otevřeném dopise uvedeném na facebookových stránkách žádají uměleckou obec po celém světě o podporu. Pinchukovo umělecké centrum představuje jednu z největších institucí v regionu prezentující současné umění. V rámci jednotlivých výstav se zde objevila díla Damiena Hirsta, Mariny Abramović, Rachel Whiteread či Olafura Eliassona. Instituce byla založena v roce 2006 kontroverzním ukrajinským oligarchou Victorem Pinchukem. Ten nabyl svého jmění v době prezidentské vlády svého tchána Leonida Kučmy. Pinchuk je zároveň jedním z největších ukrajinských filantropů. Přestože má Pinchukovo umělecké centrum v uměleckém světě dobrou pověst, museli zaměstnanci čelit systematickému porušování svých pracovních práv, jak uvádějí v otevřeném dopise uveřejněném na facebookových stránkách. „Nemohli jsme využívat práva na nemocenskou a naše zkušební doba trvala šest měsíců. Pracovní smlouvy obvykle neodrážely reálné pracovní podmínky.“ V říjnu 2019 tak zaměstnanci vytvořili odborový svaz s cílem navázat dialog s vedením a řešit stávající problémy. Během prvního měsíce se jim podařilo dohodnout možnost vzít si první dny nemoci placené volno, přesto se jejich požadavky často nesetkávaly s pochopením ze strany vedení instituce. Členové odborů byli údajně vydíráni možností hromadného propuštění, pokud neposkytnou seznam aktivních členů. Zaměstnanci se pokusili o vyjednávání s vedením a doufali v uzavření kolektivní pracovní smlouvy, která by stanovila vzájemná práva a povinnosti. Vedení po dobu dvou měsíců nereagovalo na výzvy odboru a nechalo zaměstnancům vypršet jejich smlouvy, které více neprodloužilo. Třicet zaměstnanců, především průvodců po výstavách a lektorů, tak bylo bez jakéhokoliv důvodu vyhozeno. Instituce pak veřejně událost komentovala v otevřeném dopise, kde deklarovala úmysl nahradit dané zaměstnance „inovativními prostředky“, konkrétně zvukovými průvodci. Podle oficiální zprávy vedení instituce vysvětluje hromadné propouštění nekompetentností zaměstnanců, kteří poškozovali dobré jméno instituce „vykládáním lží“. Podporu propuštěným zaměstnancům už vyjádřili umělci Pavel Grazhdanskij a Valentina Petrova, účastníci Pinchuk Art Centre Prize, jejichž díla jsou prezentována na aktuální výstavě, kteří se odmítli umělecké soutěže více účastnit.

2/ Dlouho očekávané rekonstruované Národní muzeum současného umění v Athénách bylo konečně otevřeno veřejnosti

Pohled na nové muzeum EMST v Athénách. Foto: EMST Athens, wikimedia commons

V pátek 28. února otevřelo dlouho očekávané nové Národní muzeum současného umění v Athénách (EMST). Oficiální otevření bylo v minulosti několikrát odloženo vzhledem k nedostatku finančních prostředků i odvoláním předešlých ředitelek Anny Kafetsi a Kateriny Koskiny, které vyvolalo kritiku umělecké komunity. Národní instituce vznikla v roce 2000 s cílem prezentace a akviziční činnosti v oblasti současného řeckého i mezinárodního umění. Muzeum bylo umístěno do budovy starého pivovaru určeného k rekonstrukci. Mezinárodní architektonickou soutěž nakonec vyhrálo studio 3SK Stylianidis Architects ve spolupráci s Ioannisem Mouzakisem a asociací architektů LTD. Řecká ministryně kultury a sportu Lina Mendoni událost označila za historický den. Dočasným ředitelem instituce byl v minulém roce jmenován architekt Dimitris Antonakis. Ministryně Mendoni však oznámila, že nový ředitel by měl být známý v následujících týdnech. Muzeum v minulosti hostilo část documenty 14, která se v roce 2017 rozdělila mezi Kassel a Athény. Rozdělení přehlídky však bylo z mnoha důvodů kritizováno i s ohledem na finanční deficit, který rozdělení přehlídky pravděpodobně způsobilo. V současné době je v muzeu k vidění výstava EMST open. EMST as a Storyline, představující 172 děl řeckých i zahraničních umělců. Dlouhodobý výstavní plán instituce dosud není známý, měl by být představen na oficiální inauguraci instituce 19. dubna 2020.

3/ Američtí umělci spustili kampaň Artists4Bernie

Zdroj: webová stránka Artists4Bernie

Více než 650 kulturních osobností – umělců, kritiků, spisovatelů, herců, designérů a hudebníků – v pondělí 24. února spustilo kampaň na podporu amerického prezidentského kandidáta za demokraty Bernieho Sanderse. Projekt s názvem Artists4Bernie podpořila i řada vizuálních umělců jako Anicka Yi, Kara Walker, Hito Steyerl, Kevin Beasley, Nicole Eisenman či Nan Goldin. Sanders prozatím vyhrál primárky v Nevadě a New Hampshiru. Mezi priority jeho kampaně patří zdravotní pojištění pro každého, snížení studentských půjček či zavedení bezplatného školného na veřejných vysokých školách. Dopis na podporu vermontského senátora Sanderse vyzdvihuje jeho domácí a zahraniční politiku, Green New Deal program, ve kterém se snaží aktivně řešit klimatickou krizi a jeho „neotřesitelnou etiku“, tedy témata a hodnoty sdílené i uměleckou komunitou. Zároveň Sanders sám dodává, že se bude snažit o lepší financování umění v amerických městech, školách a veřejném prostoru. Kampaň Artists4Bernie vytvořili Mohammed Salemy a Jennifer Teets. Podobný název nese i jiná skupina Artists For Bernie, která vytváří neoficiální umělecká díla na podporu kampaně Bernieho Sanderse.

4/ Galerie města Bratislavy má novou ředitelku

Galerie města Bratislavy, Foto: Lure, wikimedia commons

Novou ředitelkou Galerie města Bratislavy (GMB) se stala Katarína Trnovská. Komise zasedající v pondělí 24. ledna vybrala z jedenácti obdržených přihlášek pětici uchazečů a uchazeček (Zuzana Jakalová, Ivan Jančár, Lýdia Pribišová, Katarína Trnovská, Martin Vančo), kteří se veřejně prezentovali v úterý 25. února v Justiho síni Primaciálního paláce (více zde). Veřejná představení začala vždy prezentací vize rozvoje organizace, na kterou navázaly otázky komise a posléze veřejnosti. Na základě shromážděných materiálů a vystoupení uchazečů porota navrhla primátorovi města Katarínu Trnovskou. Ta v minulosti působila mimo jiné jako manažerka edičních projektů Kunsthalle Bratislava a od roku 2005 je ředitelkou občanského sdružení just plug_in. V oblasti vizuálního umění a kultury působí 15 let a podílela se na řadě mezinárodních projektů. Ve své prezentaci Trnovská uvedla, že se mimo jiné bude věnovat tvorbě koncepce akviziční činnosti a proaktivnímu řešení provizoria depozitů i posílení značky GMB a budování její nové image. „Vedecko-výskumné projekty budú vykazovať znaky komplexného prístupu ich tvorcov, ktorí sa budú zámerne vyhýbať poučujúcemu štýlu interpretácie,“ zmiňuje Trnovská ve své prezentaci. O výsledku výběrového řízení budou ještě definitivně jednat zástupci města během březnového zasedání městského zastupitelstva. V průběhu jara se uskuteční další výběrová řízení na pozice ředitelů kulturních institucí zřizovaných městem. Plánovaná jsou výběrová řízení na ředitele, resp. ředitelku Muzea města Bratislavy a Městské knihovny.

5/ Smithsonův institut ve Washingtonu se rozhodl zveřejnit snímky předmětů ze svých sbírek online

Socha Amy Karle představující 66 milionů let starého triceratopse v The National Museum of Natural Art. Zdroj: Smithsonova instituce

Okolo 2,8 milionu 2D a 3D snímků ve vysoké kvalitě nově prezentuje Smithsonův institut na své online platformě. Tu mohou návštěvníci bezplatně procházet a stahovat obrázky ve vysokém rozlišení. Nové digitální úložiště obsahuje data ze všech devatenácti Smithsonových muzeí, devíti badatelských center, archivů, knihoven i národní ZOO. Během roku 2020 by se měla dostupná sbírka rozšířit o dalších 200 000 obrázků a i nadále se bude online dostupný fond zvětšovat. Institut nadále pokračuje v digitalizaci zbylých děl, které v současné chvíli čítají 155 milionů položek.

Petra Lexová | Vystudovala dějiny umění a učitelství výtvarné výchovy. Věnuje se výzkumu středoevropského sochařství 60. a 70. let a architektuře. V současné době je doktorandkou na Semináři dějin umění MU v Brně a přednáší na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích.