TOP svět 4.–10. 5. 2020

Muzea a galerie po celém světě se pomalu otevírají prvním návštěvníkům  Zemřel architekt Vladimír Dedeček  Masivní policejní zátah proti obchodování s uměním objevil 19 000 ukradených artefaktů a starožitností

1/ Muzea a galerie po celém světě se pomalu otevírají prvním návštěvníkům

Fondation Beyeler ve Švýcarsku znovu otevře 11. května. Zdroj: Wikimedia Commons

Muzea v Německu, Hong Kongu, Jižní Koreji a Švýcarsku se pomalu otevírají veřejnosti. Řada z nich následuje doporučení CIMAM (International Committee for Museums and Collections of Modern Art) stanovující podmínky zajišťující bezpečí návštěvníků i zaměstnanců. Pokyny vychází ze zásad implementovaných The National gallery Singapore, M+ Hong Kong a Mori Art Museum, které otevřely v březnu. Instituce se snaží hlídat teplotu všech návštěvníků, dodržování odstupu mezi jednotlivci a omezují vznik velkých skupin. V Německu minulý týden otevřela Schirn Kunsthalle ve Frankfurtu a od 12. května se k ní připojí berlínské Pergamonmuseum, Alte NationalgalerieGemäldegalerie. Minulý víkend rovněž otevřelo Hong Kong Museum of Art, které nabízí návštěvy ve dvouhodinových slotech. Programy pro veřejnost a prohlídky s průvodcem jsou prozatím pozastaveny. Otevřít se chystají i všechny čtyři pobočky National Museum of Modern and Contemporary Art v Jižní Koreji, které avizují nákup lístků přes online systém a omezení počtu návštěvníků. Federální rada ve Švýcarsku povolila otevření uměleckých institucí ve druhém květnovém týdnu. Foundation Beyeler nedaleko Basileje otevře v pondělí 11. května. Kunstmuseum BernPaul Klee Center a Museum Rietberg otevřou v úterý 12. května. O tři dny později budou moci návštěvníci zavítat i do Kunsthaus Zürich.

2/ Zemřel architekt Vladimír Dedeček

Architekt Vladimír Dědeček (1929-2020). Zdroj: Archiweb

Ve věku 91 let zemřel slovenský architekt Vladimír Dedeček (19292020), přední představitel pozdní architektonické moderny na Slovensku. Dedeček v roce 1952 dokončil studium architektury na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT) v Bratislavě pod vedením Emila Belluša. Zpočátku se specializoval na výstavbu školních budov a přispěl k rozvinutí jejich typologie. K nejvýznamnějším stavbám tohoto typu patří komplex Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (196066), který díky své formě a hmotovému řešení bývá přirovnávaný ke stavbám brazilského architekta Oscara Niemeyera. Komplex je rozdělený do funkčních pavilonů, kdy pohledová osa směřuje k objektu auly maximy, zaklenuté monolitickou kupolí. Jak uvedl sám architekt: „Hlavným prínosom projektu je správna voľba pozemku na druhej strane rieky Nitry, čo nielen umožnilo rozvoj školy, ale predovšetkým zahájilo výstavbu novej Nitry na ľavom brehu, o ktorom sa vždy hovorilo, že je nespôsobilý pre zástavbu.“ Dedeček je známý svými monumentálními stavbami, které vznikaly během druhé poloviny 20. století po celém Slovensku. V Bratislavě vytvořil například budovu Slovenského národního archivu, areál internátu v Mlýnské dolině a univerzitní budovy přírodovědecké a matematicko-fyzikální fakulty. Dodnes nejdiskutovanějším projektem Vladimíra Dedečka je přístavba Slovenskej národnej galérie na Račianském nábřeží z konce 70. let, o které se dodnes vedou polemiky mezi laickou i odbornou veřejností. Problematická je především nedůsledná realizace Dedečkových plánů z roku 1964, které počítaly s celkovou přestavbou a rozšířením galerie. Z celkového projektu se realizovalo pouze přemostění s pohledem na Dunaj, navíc za použití jiných materiálů (zde a zde). Přesto Vladimír Dedeček zůstává jednou z předních osobností slovenské architektury 20. století.

3/ Masivní policejní zátah proti obchodování s uměním objevil 19 000 ukradených artefaktů a starožitností

Podle Interpolu bylo objeveno okolo 242 uměleckých objektů z předkolumbovské doby. Zdroj: Interpol

Mezinárodní zátah Interpolu ve 103 zemích proti překupníkům s uměním vedl k objevu 19 000 ukradených uměleckých artefaktů. Celkově bylo zatčených 101 osob. Akce nazývaná Athena II byla vedená Světovou celní organizací (World Customs Organization) ve spolupráci s Interpolem, španělskou civilní gardou a Europolem, na které se podílelo okolo 300 vyšetřovatelů. Mezi nalezenými předměty převládaly archeologické vykopávky, díla odvezená ze zemí pustošených válkou, ale i ukradené předměty z muzeí jako malby a historické zbraně. „Počet nalezených předmětů ukazuje rozsah mezinárodního ilegálního obchodu s uměním, kdy potenciální cíl je každá země s bohatým kulturním dědictvím,“ komentuje situaci generální tajemník Interpolu Jürgen Stock. The Art Newspaper přináší Interpolem zveřejněný výčet nejcennějších artefaktů, mezi kterými se nachází i velmi cenné umělecké předměty z předkolumbovské doby dovezené z Kolumbie a nalezené na letišti Barajas v Madridu. Při domovních prohlídkách v Bogotě bylo objeveno dalších 242 artefaktů. Catherine de Bolle, generální ředitelka Europolu dodává: „Organizovaný zločin má mnoho tváří. Obchodování s uměleckými předměty je na tom stejně. Nelze si představovat okázalé gentlemany, ale organizované zločinecké sítě podobné těm, které se zaměřují na trh se zbraněmi nebo s drogami. Víme, že do těchto obchodů jsou zapojené stejné organizované skupiny, protože prodej uměleckých předmětů generuje velké zisky. Vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětový jev, je třeba, aby mezi sebou jednotlivé státy v potírání zločinu spolupracovaly.“

Petra Lexová | Vystudovala dějiny umění a učitelství výtvarné výchovy. Věnuje se výzkumu středoevropského sochařství 60. a 70. let a architektuře. V současné době je doktorandkou na Semináři dějin umění MU v Brně a přednáší na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích.