Top5týdne 14. 6. 2016

V Curychu začal 11. ročník Manifesty, byly vyhlášeni finalisté Mario Merz Prize 2017, Madona z Osíka dostala novou tvář, v Praze proběhla Muzejní noc a v Brně má nejasný statut více jak tisíc kulturních památek.

1/ Začala Manifesta 11

Pod vedením německého kurátora Christiana Jankowskiho začalo ve švýcarském Curychu bienále současného umění Manifesta. Tématem letošního ročníku je zaměstnání a jeho vliv na lidský život a umění. Vyzvaní umělci si mohli vybrat z tisíce povolání provozovaných v Curychu, tým bienále jim posléze přidělil člověka toto povolání vykonávajícího. Ten pak společně s umělcem vytvořil díla prezentovaná na bienále. Mezi třiceti pozvanými umělci je i Jiří Thýn pracující s patoložkou a Matyáš Chochola s thai boxerem. Manifesty se účastní i další čeští umělci a bienále trvá do 18. září.

2/ Finalisté Mario Merz Prize

Druhý ročník ceny pro současné umělce a hudební skladatele, která je udělována jednou za dva roky, byl zahájen v Curychu vyhlášením pěti finalistů. Jsou jimi Francesco Arena, Petrit Halilaj, Gili Lavy, Shahryar Nashat a Suha Traboulsi. Příští rok v dubnu budou mít výstavu v druhém městě spojeném s cenou založenou Nadací Merz, totiž v Turíně.

3/ Nová tvář Madony z Osíka

Před několika lety objevená raně středověká socha Madony z Osíka, která je pravděpodobně nejstarší zachovalou sochou Madony u nás, dostala dočasně novou tvář. Zachovala se totiž s nejspíše vandalsky odseknutým obličejem. V rámci výstavy Tvář – příběh ztracení a touha znovunalézání, kterou hostí krypta kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli, jí architekt Josef Pleskot ve spolupráci s Janem Roytem a Norbertem Schimdtem vytvořil novou tvář. Ta má podobu útvaru z leštěného kovu, ve kterém se odráží tvář diváka.

4/ Pražská muzejní noc 2016

Na akci si našlo čas na 175 tisíc návštěvníků, hitem noci bylo Letecké muzeum Kbely nebo Národní technické muzeum. V rámci Muzejní noci byly rovněž otevřeny tři nové výstavy v MeetFactory: zvukově performativní instalace polské umělkyně Izy Tarasewicz, „pirátská“ reklama Jana Brože a konečně hlavní výstava skupiny vizuálních a performativních umělců zabývajících se zastavováním pohybu.

5/ Brněnské památky v ohrožení

Na veřejnost se dostala delší dobu známá skutečnost, že podstatná část památkového fondu města Brna (ale i další stovky památek po celé zemi) byla prohlášena kulturními památkami ne zcela podle tehdy platného zákona. Stalo se tak po roce 1987, kdy začal platit nový zákon upravující způsoby prohlášení, avšak stovky památek v Brně byly zapsány ještě podle starého zákona, jelikož byly schváleny tehdy platnou procedurou a nestihly se fyzicky zapsat do konce roku 1987. Problém se týká přibližně 1400 položek včetně průčelí celých ulic širšího centra Brna. Postoj Ministerstva kultury je prozatím rozporuplný a vnáší problémy zejména do financování památkových obnov.

Matěj Kruntorád | Narozen 1986, vystudoval dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se památkové péči (stavební průzkumy v Národním památkovém ústavu v Brně, teorie a dějiny restaurování) a uměleckohistorické topografii (v Ústavu dějin umění Akademie věd). S Artalk.cz spolupracuje od roku 2009.