Turnerovu cenu získalo zoskupenie Array zo Severného Írska

Umelecké zoskupenie z Belfastu s názvom Array Collective, ktoré organizuje karnevalové intervencie na politických zhromaždeniach, vyhralo Turnerovu cenu za rok 2021 a stalo sa tak prvým víťazom zo Severného Írska. Viac o ich práci, ako aj o aktuálnom ročníku, píše Barbora Komarová v krátkej správe zo sveta.

Zdroj: Tate Gallery. Foto: Matt Alexander/PA Wire

V stredu 1. decembra 2021 bol po ročnej pauze vyhlásený víťaz britskej Turnerovej ceny za tento rok. V tomto ročníku, zameranom výlučne na kolektívy, získala prvú cenu umelecká a aktivistická skupina Array Collective, ktorú tvorí 11 umelkýň a umelcov z Belfastu. Po prvýkrát v histórii ceny, ktorá funguje od roku 1984, sa laureátmi stali umelci/kyne zo Severného Írska. 

Array Collective zvíťazil so svojou inštaláciou s názvom The Druithaib’s Ball, ktorá predstavuje rekonštrukciu interiéru tzv. „síbín“ − nelegálnej írskej krčmy, otvorenej pre každého bez rozdielu, odhliadnuc od náboženského presvedčenia hostí. Okrem tradičného barového mobiliáru sa však v inštalácii nachádzajú aj ďalšie (subverzívne) prvky, ako napríklad transparenty reflektujúce aktuálne či dlhodobé problémy Severného Írska, okrem iných, napríklad reprodukčné práva alebo boj proti konverznej terapii. Zároveň sa tu premietajú videá z reálnej akcie zorganizovanej kolektívom v bare v Belfaste, keď ešte nebol súčasťou galerijného priestoru. Na pódiu tu dostali priestor umelci/kyne, aktivisti/ky a „polo-mytologickí druidi“, prezentujúci svoje vystúpenia tradičnej hudby a tanca či rozprávajúci príbehy.

Kolektív, fungujúci od roku 2016, sa vo svojich umeleckých a aktivistických projektoch zameriava na boj za ľudské a reprodukčné práva, feminizmus a queer komunity v nadväznosti na aktuálnu situáciu v Severnom Írsku, častokrát v kombinácii s tradičnými a ľudovými (nielen vizuálnymi) prvkami. Ich spoločné projekty nezahŕňajú len výstavy, ale taktiež eventy, protesty a performancie. Porota ocenila ich prácu so sociálnymi a politickými témami, ktorej však nechýba humor a nadhľad: „To, čím sa zaoberajú, sú naozaj vážne veci, LGBT témy, feministické pohľady na problémy dneška v rozdelenej spoločnosti, dokonca aj v náboženskej spoločnosti. Porota považuje za pozoruhodnú tú úžasnú ľahkosť dotyku a hry, veselosť a zmysel pre pohostinnosť a pre karneval, ktorý do práce vnášajú,povedal predseda poroty a riaditeľ Tate Britain Alex Farquharson.

Tento rok boli v rámci Turnerovej ceny nominované štyri ďalšie kolektívy pôsobiace vo Veľkej Británii, všetky s aktivistickým zameraním − Black Obsidian Sound System (B.O.S.S.) združujúci queer, trans, intersex ľudí čiernej alebo inej rasy a pracujúci so zvukovým umením a aktivizmom; Cooking Section, ktorý sa v rámci angažovaného umenia zameriava na tému jedla; Gentle/Radical, ktorý zahŕňa lokálne publikum do svojej práce a prináša umenie bližšie k nemu; Project Art Works pracujúci s neurodiverznými umelcami/-kyňami s poruchami autistického spektra, psychickými ochoreniami a pod.

Minulý rok musela byť Turnerova cena pre šírenie pandémie zrušená. Organizátori sa preto rozhodli rozdeliť 100 000 libier medzi 10 umelcov a umelkýň. Po roku pauzy sa cena vrátila aj s novým konceptom, ktorý sa už nezameriava na individuálnych autorov/-ky, ale na umelecké kolektívy, ktoré „inšpirujú k sociálnej zmene prostredníctvom umenia“ a pracujú s lokálnymi komunitami. Už v roku 2019 sa štvorica finalistov a finalistiek rozhodla medzi sebou nesúťažiť a rozdeliť si finančnú odmenu rovným dielom medzi všetkých zúčastnených. 

Výstavu piatich nominovaných kolektívov si návštevníci a návštevníčky môžu pozrieť do 12. januára 2022 v Herbert Art Gallery & Museum v Londýne.

Barbora Komarová | Barbora Komarová (*1990) je kurátorka a kritička, venuje sa súčasnému vizuálnemu umeniu. Bakalársky titul z dejín umenia získala na UK v Bratislave, magisterský na Université Rennes 2 vo Francúzsku, kde sa špecializovala na kurátorstvo a teóriu súčasného umenia. V roku 2016 vyhrala Štipendium Radislava Matuštíka udeľované Galériou mesta Bratislavy mladým kurátorom. Pôsobila v Gandy gallery, ABC, tranzit.sk a v GMB. Pravidelne publikuje na artalk.cz. Momentálne pôsobí na VŠVU v Bratislave ako PR manažérka a zároveň ako doktorandka na katedre teórie a dejín umenia.