V Praze na Žižkově byl otevřen sklad uměleckého materiálu

Na pražském Žižkově byl v úterý 21. září otevřen první pražský sklad uměleckého materiálu. Slavnostní pásku přestřihli radní MČ Prahy 3 pro oblast kultury a cestovního ruchu Pavel Křeček a radní hl. m. Prahy pro oblast kultury a cestovního ruchu Hana Třeštíková. Za celým projektem stojí spolupráce spolků Skutek a ArtMap, v čele centra a jejím koordinátorem stanul Jan Vincenec, informuje ve zprávě z domova Petra Lexová.

Foto: Facebook art re use / ArtMap

Art re use funguje jako „banka“ uměleckého materiálu, který si je možné objednat na stránkách art re use spravovaných spolkem ArtMap. Je určený umělcům, studentům a neziskovým projektům, kterým se snaží pomoci v získání materiálového i nástrojového zázemí. Rovněž kulturním institucím, firmám a školám, které by se naopak rády vzdaly použitého materiálu a přispěly k jeho dalšímu využití. Ve spolupráci s galeriemi a školami se snaží pomáhat i Spolek Skutek, stejně jako se zviditelněním celého projektu. „Cílem společné aktivity spolků ArtMap a Skutek je vytvořit hlavní komunikační bod v recyklaci, distribuci a transformaci neužitečného galerijního a výtvarného materiálu na užitečný. Základním přínosem je soustředit na jedno místo snahy jednotlivců a institucí usilujících o zodpovědný přistup k surovinám. Vedle materiálového zázemí pro tvorbu a výstavní činnost má i svou nezanedbatelnou funkci ekologickou a edukativní. Sklad uměleckého materiálu – art re use – je vedle on-line platformy o současném umění, tištěné ArtMapy a nakladatelství s kamenným knihkupectvím novou službou našeho spolku kulturnímu provozu,“ uvedl pro Artalk Tomáš Hrůza.

Unikátní projekt v českém prostředí sídlí na adrese Chlumova 8 a má rozlohu 271 m². Prostor dříve sloužil jako sklad volebních uren a byl dlouhodobě nevyužívaný. Všiml si jej zastupitel městské části Praha 3 a předseda pro výchovu a vzdělávání Michal Vronský, který s tématem možného využití prázdných budov ke kulturním účelům oslovil předsedu spolku ArtMap Tomáše Hrůzu. Ten zase věděl o dlouhodobé iniciativě Spolku Skutek zřídit fyzický prostor pro sdílení materiálu mezi institucemi a jednotlivci, který dlouhodobě naplňoval v rámci online skupiny Umělecký materiál za odvoz.

Jak pro Artalk uvedl Jiří Ptáček: „ještě před zahájením provozu se art re use i Skutku často ozývaly instituce s nabídkou materiálu.“ Úspěšnost projektu lze vidět především v jeho rychlé a transparentní redistribuci, ke které napomáhá propojení mezi spolky Skutek a ArtMap, a jeho široké síti kontaktů, jak uvedl pro Artalk Jan Vincenec. Zásluhu má i rychlá koordinace celého projektu Janem Vincencem, který zároveň spravuje web art re use. „Zde je jasně vidět, co do skladu přijde i co a kam odchází, a je tedy patrné, kde materiál pomáhá,“ dodává Jiří Ptáček. Ve webovém katalogu se nachází kategorie: výtvarné, galerijní, stavební, nástroje, elektro a zajímavosti, ze kterých lze vybírat a k jejich získání jen objednat a vyplnit kontaktní údaje. Jedinou podmínkou je návrat věcí do kulturního provozu – k vybavení ateliéru nebo vytvoření vlastního projektu.

Zájemci o materiál mají možnost využít i místní dílnu, která je nedílnou součástí celého projektu. Zde lze s vybraným materiálem rovnou pracovat za použití místního vybavení. Celá spolupráce funguje participativní formou a očekává se, že umělci vytvoří zpětně workshop pro veřejnost nebo budou díla veřejně vystavená. V nedávné době zde vznikly například některé z objektů pro festival Žižkovská spojka. Jak uvedl Jan Vincenec, projekt se snaží i tímto způsobem přispět do komunitního a kulturního života na Žižkově.

„Za Skutek vidím v současné chvíli jako jeden z úkolů, abychom ukazovali prospěšnost této služby a její výhody v místech s větší kulturní infrastrukturou. Praha nemůže být spádovou oblastí pro celou republiku,“ uvádí Jiří Ptáček. S odkazem na Jana Vincence dodává, že art re use centrum, může v případě zájmu ze strany měst zřídit další pobočky, mezi kterými by fungovala výměna informací o nabídce a poptávce.

Petra Lexová | Vystudovala dějiny umění a učitelství výtvarné výchovy. Věnuje se výzkumu středoevropského sochařství 60. a 70. let a architektuře. V současné době je doktorandkou na Semináři dějin umění MU v Brně a přednáší na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích.