Vychází Artalk Revue 4: Návrat

Dnes vychází čtvrté číslo Artalk Revue, které editorsky připravila Vjera Borozan. Po tématech těžba, diagnóza a střet se čtvrtým klíčovým heslem stává návrat a ústředním tématem dekoloniální obratSoubor textů se věnuje kritickému zkoumání důsledků kolonialismu a imperialismu a požadavkům dekolonizace, které se promítají do reprezentace mimoevropských kultur a sestavování expozic etnografických a archeologických muzeí. Jednotlivé příspěvky se zabývají prostředím Československa, střední Evropy či obecně důsledky evropského kolonialismu.

J. J. Grandville, La revanche, ou les Francais au Missouri, 1829. Zdroj: Akademie der Künste der Welt website.

Vjera Borozan v editorialu vysvětluje šíři tématu dekolonizace: „Dnes se zároveň pojem dekolonizace, jako velice frekventovaný imperativ, uplatňuje obecně na široké pole lidských (i nelidských) činností a působení. Používá se nejen ve spojení s boji původních obyvatel o vyvlastněnou půdu, přírodní zdroje a práva, která jim byla odebrána, ale často i v souvislosti s potřebnými strukturálními změnami různých typu vzdělávacích (škol, univerzit) či kulturních institucí (muzeí a galerií) v bývalých metropolích. Vztahuje se všeobecně k samotným způsobům myšlení a fungování západního – euroamerického – světa, po staletí formovaného dobyvatelským/ vykořisťovatelským/ rasistickým/ supremacistickým přístupem nadřazených imperiálních a koloniálních velmocí.“

Do čtvrtého čísla Artalk Revue přispěli politolog Pavel Barša, umělkyně Ladislava Gažiová, teoretik Jan Sowa, teoretička Françoise Vergès a filozofka Denise Ferreira da Silva. Na překladech pracovali Ian Mikyska, Anna Žilková, Adriano Hundhausen, Sára Vybíralová, Martin Ritter a Petr Kovařík. Na jazykových korekturách James Mansfield, Alfred LeMaitre, Michal Jurza a Jan Kovanda. Texty ve formátu pdf graficky zpracovala Nela Klímová.

Editorky Vjera Borozan a Anna Remešová děkují všem, kteří a které ke vzniku Artalk Revue 4: Návrat přispěli svými komentáři či konzultacemi.

Všechny texty publikované v rámci Artalk Revue jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF v českém i anglickém jazyce.