13. berlínské bienále bude až v roce 2025

Berlínské bienále současného umění se posouvá na rok 2025 a obávané vyúčtování documenty 15 nakonec skončilo nulou. Skandál spojený s antisemitismem na poslední documentě se však stále vyšetřuje.  

Grafika 12. berlínské bienále současného umění, 11. 6. – 18. 9. 2022, Martin Wecke Design Code Lab & MBI Graphic & Type Design Fabian Maier-Bode. Zdroj: KW Institute for Contemporary Art

Spolková kulturní nadace (Kulturstiftung des Bundes), veřejně financovaná federální kulturní nadace v Německu, která dovoluje festivalům jako je documenta nebo Berlínské bienále současného umění, plánovat festivaly s několikaletou finanční jistotou, rozhodla o posunu Berlínského bienále na léto 2025. Jako důvod uvedla „organizační zpoždění kvůli pandemii“ a obavy, že na rok 2024 spadají i další velké mezinárodní přehlídky, které budou mít dopad na dostupnost a kapacitu umělců. V roce 2024 se mimo jiné uskuteční 60. mezinárodní bienále v Benátkách, které kurátorsky připraví Adrian Pedrosa.

Berlínské bienále funguje od roku 1996, kdy jej založil Klaus Biesenbach, tehdejší ředitel KW Institute for Contemporary Art. Koná se pravidelně každé dva roky na různých místech Berlína a spolupracuje s renomovanými kurátory. Bienále se snaží vztahovat k aktuálním společensko-kulturním problémům, otevírá se také experimentálním formám umění a větší prostor získávají i mladí dosud nerenomovaní autoři. Dvanáctý ročník, který kurátorsky připravil alžírsko-francouzský umělec a aktivista Kader Attia, skončil v září 2022 s návštěvností více než 140 000 lidí. Jméno kurátora/kurátorky dalšího vydání zatím není známo.

Další z velkých přehlídek konající se pravidelně v Německu, documenta 15, nakonec uzavřela svůj účetní rok s nulou. Rozsáhlá přehlídka tak zůstala v rámci svého původního rozpočtu 42,2 milionu eur. Výkonný ředitel Andreas Hoffmann situaci komentoval slovy: „Jsem velmi rád, že nyní můžeme velkou výstavu, která byla připravována v době pandemie a formovaná krizí kolem antisemitských motivů, uzavřít černou nulou.“

Oproti předešlému ročníku 2017, který se výrazně prodražil o 7,6 milionu eur a documentu přivedl na pokraj bankrotu, je to potěšující výsledek. Přehlídka v tuto chvíli stále čelí obviněním z antisemitismu, o kterém Artalk v minulosti několikrát informoval. Proces přípravy a odpovědnost za vystavená díla mají být prozkoumány do konce roku, jak pro Monopol v úterý vysvětlilo vedení documenty a Musea Fridericianum. Umělecké vedení chystané dokumenty 16, která se má konat 12. června až 19. září 2027 bude oznámeno na konci letošního roku.

Petra Lexová | Vystudovala dějiny umění a učitelství výtvarné výchovy. Věnuje se výzkumu středoevropského sochařství 60. a 70. let a architektuře. V současné době je doktorandkou na Semináři dějin umění MU v Brně a přednáší na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích.