K vysokoškolské stávce se přidávají i umělecké školy

Také studenti vysokých uměleckých škol protestují v tomto týdnu za klima a přidávají se tak k celorepublikové vysokoškolské stávce. Stávka primárně upozorňuje na nečinnost vlády ve vztahu ke klimatické změně a na hrozbu energetické chudoby, která zasáhne velkou část obyvatelstva.

Stávka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, listopad 2022. Foto: Facebookový profil Univerzity za klima

„Naše stávka má jasné požadavky, které cílí jak na vedení univerzit, tak hlavně na vládu. V obou se prolíná to, že řešení klimatické krize musí být jasnou prioritou a že tato řešení musí být udržitelná, demokratická a spravedlivá,“ píše iniciativa Univerzity za klima na svém Facebooku při příležitosti zveřejnění svých požadavků. Studující vyzvali vládu, aby do konce roku vytvořila energetický plán státu, který bude usilovat o rozvoj obnovitelných zdrojů energie a ukončení těžby uhlí v Česku do roku 2033. Kromě transformace energetiky by měla vláda podle studujících také zavést uhlíkovou daň, kterou by spláceli největší znečišťovatelé životního prostředí.

Kromě samotné stávky se ale studenti a studentky soustředí také na program, který se odehrává na různých školách a v rámci nějž chtějí prodiskutovávat možné alternativy k současnému politickému a ekonomickému systému. Stávkový týden, který začal již v pondělí, bude završen demonstrací a pochodem ve čtvrtek 17. listopadu.

K přednáškám, workshopům a diskuzím se přidávají také studenti a studentky vysokoškolských uměleckých škol po celé republice – protestuje se na FUD UJEP v Ústí nad Labem, na FaVU VUT v Brně a na pražských školách FAMU, UMPRUM a AVU. Součástí stávek jsou také jednání s vedeními škol ve snaze najít společné kroky k větší udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí.

Na pražské AVU probíhá diskuzní program v prostoru bývalé galerie a UMPRUM se ke stávce za klima přidává v rámci iniciativy UMPRUM ve stavu klimatické nouze a nově založeného Centra umění a ekologie UMPRUM – Kafkárnou. „Zviditelňování klimatické krize, upozorňování na její sociální aspekty a mimo jiné i mocenské struktury a velká jména, které na ní stále profitují, se stalo velmi frekventovanou tendencí i v rovině současného umění. Cítíme, že klimatická krize nás dostihuje v běžném životě, kreativní tvorbě i profesní současnosti a budoucnosti. Víme, že pro změnu je třeba v tuto chvíli dělat vše a právě umění, které se ze své podstaty vztahuje ke světu, ve kterém vzniká, může být dobrým nástrojem pro artikulaci tohoto apelu a představu možných budoucností,“ říkají pro Artalk o zapojení UMPRUM studentky Adéla Vavříková a Amálie Bulandrová.

Ačkoliv se totiž velká část z výše jmenovaných vysokých uměleckých škol podepsala v roce 2018 pod výzvy kulturních institucí, aby Praha a Brno vyhlásily stav klimatické nouze, k velkým změnám ve fungování škol nedošlo. Ba naopak – v případě pražské UMPRUM dokonce v září tohoto roku došlo k hostování byznysového summitu o Green Dealu v nové školní budově v Mikulandské ulici. Na problematiku summitu sponzorovaného velkými znečišťovateli ovzduší, jako je firma Shell, automobilka KIA nebo ČEZ, upozornil otevřený dopis Klimatické koalice a demonstrace označující akci za greenwashing.

K programu vysokoškolské stávky je možné se připojit ještě dnes a zítra, všechny informace jsou pak shromažďovány na hlavní facebookové události stávky. Kromě účasti je možné se také podepsat pod společné prohlášení studentstva.

Anna Remešová | Je redaktorkou Artalk.cz. Vystudovala teorii a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM a byla členkou Ateliéru bez vedoucího. Aktuálně se jako doktorandka na AVU věnuje výzkumu Náprstkova muzea v Praze.