Irská vláda podpoří umělce a umělkyně nepodmíněným příjmem

Irská vláda chce na příští tři roky podpořit oblast kultury vyplácením nepodmíněného příjmu umělcům a umělkyním ze všech oborů, včetně výtvarného umění. Více informací přináší Martin Vaněk.

Ministryně Catherine Martin před budovou irské vlády. Foto: Leon Farrell / Photocall Ireland. Zdroj: artnet news

Irská vláda počítá na příští tři roky s podporou umělců a umělkyň ve všech oblastech kultury, výtvarné umění nevyjímaje. V současnosti probíhají debaty o způsobu vyplácení nepodmíněného příjmu až dvěma tisícům lidí, které byly minulý týden oficiálně iniciovány online formou. Informovaly o tom servery BBC nebo Artnet. Návrh aktuálně počítá s formou týdenní podpory a s hodinovým tarifem cca 10 eur na hodinu. Jedná se o krok, který by měl zásadním způsobem pomoci oblasti kultury, jež byla, a ve většině států světa dosud je, silně postižena pandemií covidu-19. Irsko je navíc aktuálně podle Ministerstva zdravotnictví ČR na seznamu zemí s nejvyšším rizikem nákazy. V zemi platí daleko striktnější omezení, než je tomu nyní u nás, a to hlavně kvůli strachu z průběhu šíření varianty omikron (podrobnosti zde). Kultura se například smí provozovat pouze do osmé hodiny večerní. V osm musí zavřít i podniky, jako jsou restaurace, bary apod., v nichž se mnohdy konají koncerty nebo jiné performance.

Za podporou stojí irská ministryně kultury, turismu, umění, irsky mluvících oblastí (Gaeltacht), sportu a médií, Catherine Martin (Green Party), která za tímto účelem zřídila pracovní skupinu. Ta má za úkol eliminovat bezprecedentní škody způsobené pandemií. Martin již dříve uvedla, že irská vláda v tomto případě počítá s celkovým rozpočtem přibližně 25 milionů eur. V těchto týdnech probíhá debata s vládními i kulturními představiteli, kteří mají do 27. ledna připomínkovat tento návrh a dojít tak k nejlepšímu řešení.

Již nyní je jasné, že rozdělování finanční podpory nebude probíhat na základě soutěže ani na základě dokládání jiných příjmů nebo majetku. V případě, že žádost splní příslušná kritéria způsobilosti, bude zařazena do náhodného výběrového řízení. V oficiálním prohlášení Catherine Martin apeluje na všechny interesované osoby, aby komentovaly tento pilotní projekt, jenž podle ní má potenciál zcela přetvořit oblast kultury na další roky dopředu. Martin dále uvádí: „Naše kultura a umění jsou základním vyjádřením toho, čím jako národ jsme. Naše bohaté kulturní dědictví je jedním z našich největších bohatství a naši umělci a umělkyně vnášejí pocit identity, tvořivosti a sounáležitosti do struktury našich komunit. Podstatná společenská hodnota kultury a umění se projevila zejména během pandemie, kdy v nejistých časech poskytovala barvu, světlo a naději.“ Irsko tímto krokem navázalo na aktivity sanfranciského Centra pro umění Yerba Buena, o nichž Artalk informoval v dubnu minulého roku.

Martin Vaněk | Narozen 1982, je historik umění, kurátor a výtvarný kritik. Vystudoval dějiny umění a český jazyk a literaturu na FF MU v Brně. Od roku 2017 je doktorandem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Pracoval jako kurátor v Muzeu Jindřichohradecka, Alšově jihočeské galerii a také v metodickém centru při Moravské galerii. Je spoluautorem stálé expozice AJG s názvem Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016 (2017, 2018, 2019, 2020). Působí jako externí kurátor AJG, externí kurátor Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. Je členem iniciativy Je to i tvoje město.