Nepodmíněná mzda pro umělce a umělkyně v San Franciscu

V San Franciscu se bude umělcům a umělkyním vyplácet nepodmíněná mzda. Aktuálně o ni mohou požádat lidé, kteří se pohybují v jakémkoliv odvětví kultury, a týká se to tedy nejen výtvarného umění, ale také divadla, hudby nebo tance a uměleckého vzdělávání. Více podrobností přináší Martin Vaněk.

Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco. Zdroj: Wikimedia Commons

V San Franciscu se začne vyplácet nepodmíněná mzda až 130 místním umělcům a umělkyním. Původním plánem, který San Francisco ohlásilo na podzim minulého roku, bylo začít s podporou místní umělecké komunity již od letošního ledna. Zpočátku se operovalo s celkovým rozpočtem 6 milionů amerických dolarů, z nichž mělo být realizováno větší množství projektů podpory. (Více zde a zde.) Aktuálně mají možnost o nepodmíněnou mzdu, která by měla být vyplácena měsíčně po dobu půl roku, a to ve výši jednoho tisíce dolarů na osobu za měsíc, požádat lidé, kteří se pohybují v jakémkoliv odvětví kultury. Týká se to tedy nejen výtvarného umění, ale také divadla, hudby nebo tance a uměleckého vzdělávání. Program není určen plošně všem, nýbrž je zaměřen na znevýhodněné skupiny a menšiny a na vybrané sanfranciské okrsky, které jsou covidem-19 postižené nejvíce.

San Francisco hned v první vlně pandemie založilo platformu Economic Recovery Task Force, která má za úkol dlouhodobě vyhodnocovat situaci a přicházet s efektivními řešeními. Právě uvedená podpora vychází ze závěrů tohoto subjektu a má zbrzdit probíhající odliv kreativního lidského potenciálu z města, které je svou kulturní scénou proslulé. Vedení San Francisca aktuálně svěřilo agendu nepodmíněné mzdy, která má celkový rozpočet 870 tisíc amerických dolarů, platformě Yerba Buena Center for the Arts (YBCA). Uzávěrka žádostí je 15. dubna. Vyhodnocení proběhne během pěti dnů a první platby by měly dorazit k příjemcům a příjemkyním ke konci května, jak je uvedeno na stránkách Guaranteed Income Pilot. Podporu spoluorganizují a financují další subjekty, jako je Kancelář pro rasovou rovnost (The Office of Racial Equity), oddělení sanfranciské Komise pro lidská práva (San Francisco Human Rights Commission), Arts Impact Endowment spoluzaložená Sanfranciskou uměleckou komisí (San Francisco Arts Commission) a Grants for the Arts.

Na stránkách Guaranteed Income Pilot je citován starosta San Francisca, London Breed: „Všechny druhy umění jsou pro naši ekonomiku vskutku zásadní a představují nezbytnou součást našeho dlouhodobého oživení. Pokud nyní pomůžeme umění se zotavit, umění následně pomůže San Franciscu, aby se zotavilo také. Tento nový program je inovací, jež má pomoci našemu kreativnímu sektoru zvládnout toto náročné období a vyjít z něj silnější a odolnější, než byl dříve.“

K úspěšnému přihlášení do systému podpory je zapotřebí splnit určitá kritéria. Program není totiž zaměřen na obyvatele a obyvatelky celého San Francisca, nýbrž jen na ty, kteří žijí ve třinácti nejhůře postižených okrscích. Mezi dalšími podmínkami je roční osobní příjem menší než 60 900 $ a příslušnost k historicky marginalizované skupině. Výhodou podpory a usnadněním celého procesu je skutečnost, že příjemci a příjemkyně nejsou povinni z této podpory uskutečnit jakýkoliv projekt. Povinné v tomto případě není ani závěrečné vyúčtování.

Na stránkách YBCA se dále uvádí: „Umělci (potažmo umělkyně) jsou tlukoucím srdcem našeho kulturního a civilního života. Všichni, a zejména ti z historicky marginalizovaných komunit, v posledním roce neúnavně pracovali, a přesto čelili zdrcujícím finančním dopadům pandemie covid-19. Jelikož jsou tyto dopady neudržitelné, YBCA zintenzivňuje budování struktur ekonomické podpory pro naše umělce a umělkyně, naše město a naše obyvatelstvo.“ O podpoře a její podobě v minulém týdnu referovalo také Artforum.

Martin Vaněk | Narozen 1982, je historik umění, kurátor a výtvarný kritik. Vystudoval dějiny umění a český jazyk a literaturu na FF MU v Brně. Od roku 2017 je doktorandem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Pracoval jako kurátor v Muzeu Jindřichohradecka, Alšově jihočeské galerii a také v metodickém centru při Moravské galerii. Je spoluautorem stálé expozice AJG s názvem Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016 (2017, 2018, 2019, 2020). Působí jako externí kurátor AJG, externí kurátor Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. Je členem iniciativy Je to i tvoje město.