Rekonstrukce Nové Národní galerie v Berlíně byla dokončena

V Berlíně byla dokončena rekonstrukce budovy Nové Národní galerie od architekta Miese van der Rohe z 60. let, jež se stala ikonickým dílem poválečné moderní architektury. Rekonstrukce budovy se ujal ateliér Davida Chipperfielda pod heslem „co nejvíce Miese“ a galerie bude otevřena pro návštěvníky 22. srpna tohoto roku s nově nainstalovanou expozicí moderního umění a výstavou Alexandra Caldera. Více informací o rekonstrukci přináší Martin Vaněk.

Neue Nationalgalerie, Berlin, 2020. Foto: © BBR / Thomas Bruns

V roce 1962 byla tehdy bezmála osmdesátiletému přednímu světovému architektovi Ludwigu Miesovi van der Rohe (nar. 1886 v Cáchách) zadána vládou západního Berlína exkluzivní zakázka – budova Nové Národní galerie (Neue Nationalgalerie, dále NNG). Stavba probíhala v letech 1965 až 1968 a ihned po dokončení se stala ikonickým dílem poválečné moderní architektury. Dodnes je jedním z hlavních architektonických taháků německého hlavního města. Jedná se zároveň o poslední stavbu architekta realizovanou před jeho smrtí († 1969, Chicago) a o jeho symbolický návrat do Německa, které opustil roku 1936, tedy v době sílícího národního socialismu. Ve své kariéře posléze pokračoval v USA, kde se z něj stala světová architektonická superstar.

Pro budovu NNG je příznačné její unikátní technologické řešení, ačkoliv si podobné a v menším měřítku Ludwig Mies van der Rohe vyzkoušel již několik let předtím na Kubě (administrativní budova Bacardi, Santiago de Cuba, projekt 1957). Podstatou zmíněného řešení je jednoduchý čtvercový půdorys a odhmotnění hlavní fasády, jež je ze všech stran prosklená. Konstrukci střechy proto podpírají ocelové nosníky. Kubánská zkušenost se propsala v použití zeleného kubánského mramoru v interiéru. Hlavní transparentní prostor stírající pojetí exteriéru a interiéru (jeden z hlavních prvků práce Ludwiga Miese van der Rohe, jež je patrná i v jeho předválečných pracích, jako například již ve Vile Tugendhat) je zvenčí lemován platformou určenou pro exteriérovou skulpturu. Další výstavní prostory a návštěvnické zázemí se nachází v suterénu.

Po padesáti letech fungování této přední instituce sídlící nedaleko Postupimského náměstí a sousedící s dalšími významnými budovami (např. s filharmonií Hanse Scharouna, dokončenou v roce 1963), jež tvořily nové centrum západního Berlína, se vedení německé metropole rozhodlo vyhlásit soutěž na rekonstrukci této stavby, v níž zvítězil ateliér Davida Chipperfielda. Chipperfield nebyl v té době v Berlíně úplně neznámým. V posledním desetiletí zde dokončil velmi zdařilou rekonstrukci budovy a expozici Nového Musea na Muzejním ostrově (Neues Museum Berlin, spolupráce s Julianem Harrapem, dokončeno 2009) nebo novostavbu Galerie Jamese Simona ve stejné lokalitě (projekt 1999, realizace 2019). Rekonstrukce Nové Národní galerie byla zahájena před šesti lety a budova bude otevřena 22. srpna tohoto roku s nově nainstalovanou expozicí moderního umění a výstavou Alexandra Caldera. Instituce však oficiálně prohlásila rekonstrukci budovy, která se řídila heslem „co nejvíce Miese“, za dokončenou již na konci minulého týdne. Po finanční stránce se rekonstrukce vyšplhala na 140 mil. eur a nezůstal při ní téměř kámen na kameni. Veškeré komponenty budovy musely být demontovány až na železobetonový skelet, jenž musel být sanován. Vše bylo následně s veškerou péčí repasováno. Nový design dostal zejména zmíněný suterén a navíc přibyla bezbariérová rampa. Chipperfiled se k rekonstrukci vyjádřil následovně: „Jakkoliv byla demontáž budovy nepopiratelné autority zvláštní zkušeností, jednalo se především o privilegovanou práci.“

V těsném sousedství Nové Národní galerie vzniká dle projektu švýcarského architektonického studia Herzog & de Meuron zcela nové Muzeum 20. století, jehož stavba započala v roce 2018. „Nový“ berlínský muzejní okrsek vznikající od šedesátých let jako západní protiváha historickému Muzejnímu ostrovu tak bude kompletně dokončen.

Martin Vaněk | Narozen 1982, je historik umění, kurátor a výtvarný kritik. Vystudoval dějiny umění a český jazyk a literaturu na FF MU v Brně. Od roku 2017 je doktorandem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Pracoval jako kurátor v Muzeu Jindřichohradecka, Alšově jihočeské galerii a také v metodickém centru při Moravské galerii. Je spoluautorem stálé expozice AJG s názvem Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016 (2017, 2018, 2019, 2020). Působí jako externí kurátor AJG, externí kurátor Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. Je členem iniciativy Je to i tvoje město.