Skřivánek, Musilová, Šolc – letní personální změny v českých muzeích

V průběhu léta došlo k několika personálním změnám v českých a moravských paměťových institucích. V jednom případě na ředitelské, jinde na vedoucích kurátorských pozicích. Změny se týkají Galerie hlavního města Prahy, Musea Kampa a Muzea města Brna.

První významnou personální změnou byl červnový nástup Heleny Musilové na pozici šéfkurátorky Galerie hlavního města Prahy (GHMP), kterému předcházelo výběrové řízení, v němž byli dalšími favority Milan Kreuzziger nebo Jan Skřivánek. Musilová, která předtím necelých šest let působila na stejné pozici v Museu Kampa, zvítězila na základě koncepce souznící s dlouhodobou strategií staronové ředitelky GHMP, Magdaleny Juříkové, jež byla ve své funkci potvrzena na podzim minulého roku. Obě se totiž shodují ve výraznější orientaci na vědeckou a badatelskou činnost instituce. Musilová, která má zkušenosti také z Národní galerie Praha (NGP), kde po dva roky vedla Sbírku moderního umění (2014–2015), klade důraz na práci s vlastní sbírkou, tj. na pořádání výstav z vlastního fondu a na jeho soustavné a promyšlené doplňování. Ráda by také oživila samostatné domy, které GHMP spravuje (Bílkovy vily v Praze a v Chýnově, ateliér Hany Wichterlové atd.). Vedle toho chce navazovat na úspěšné výstavy autorů a autorek poválečného českého umění. V jejím Nástinu rozvoje odborného oddělení a výstavních a publikačních projektů (zveřejnil Artalk zde) se vedle návrhů tematických výstav, jako Golem v kultuře 19.–21. stol., objevuje i aktuální a palčivá reflexe klimatické krize nebo tématu muzea po pandemii. K dosavadní činnosti Heleny Musilové se dočtete více v přiloženém odkazu.

Musilovou na Kampě v září vystřídá Jan Skřivánek, bývalý šéfredaktor a redaktor časopisu ART + ANTIQUES, výtvarný kritik a odborník na trh s uměním, jenž se dlouhodobě věnuje institucionální historii a fungování muzejních a galerijních institucí. Skřivánek stál mimo jiné i u zrodu serveru Artalk.cz. Dlouho byl známý také jako jeden z nejvýraznějších kritiků činnosti Milana Knížáka na pozici ředitele NGP. Šéfredaktorem ART + ANTIQUES se stal ještě v průběhu studia dějin umění a historie na brněnské Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, a to v roce 2006. Na tomto postu setrval celých deset let a během jeho působení se z časopisu, který předtím vedla Lenka Lindauerová, stal jeden z nejvýraznějších a nejvlivnějších uměleckých magazínů v tuzemsku. Svá studia doplnil na pražské Karlově univerzitě absolvováním mediálních studií. K jeho nástupu plánuje Museum Kampa vydat tiskové prohlášení až v průběhu září tohoto roku. První kroky, které jej na této pozici čekají, se budou zaměřovat především na péči o vlastní sbírku, která má být během podzimu stěhována do nově vybudovaných depozitářů ve středních Čechách. Co se týče výstavní dramaturgie, Skřivánek hodlá pokračovat v plánu, který byl mnohokrát upravován během období covidu, kvůli němuž nebyly dosud mnohé projekty realizovány. Jeho vlastní dramaturgie tak přijde na řadu až v příštích letech. Podle jeho vlastních slov jej čeká náročný úkol vyhodnotit posledních pár měsíců lockdownu a přehodnotit některé ze strategií Musea Kampa, které bylo orientované na zahraniční turisty, jichž v Praze výrazně ubylo. Na tento a příští rok připravuje doprovodné programy ke 150. výročí narození Františka Kupky nebo retrospektivu Jiřího Sopka.

Další změna proběhla na pozici ředitele Muzea města Brna, do jehož vedení na základě výsledku výběrového řízení nastoupil Zbyněk Šolc, který vystřídal Pavla Cipriana, jenž působil v této funkci celých sedmnáct let. Šolc je v oblasti muzejního provozu nováčkem. Doposud totiž pracoval jako zástupce kastelána v moravských Valticích nebo jako vedoucí tamního Národního centra divadla a tance. V Brně je známý spíše jako politik (ODS) a místostarosta brněnské městské části Královo Pole. Předtím studoval na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a Univerzitě Jana Amose Komenského. Jeho vize fungování Muzea města Brna, jehož ústředí se nachází na Špilberku, ale které spravuje mimo jiné i Vilu Tugendhat, se zaměřuje zejména na oživení a popularizaci sbírek a objektů muzeem spravovaných. Šolc by také rád více spolupracoval s muzejními a vzdělávacími institucemi nacházejícími se ve městě. Podle dosavadních informací se bude nový ředitel zaměřovat zejména na doprovodný program a na zatraktivnění dosud málo navštěvovaných lokalit. Jeho nejnovějším nápadem je vybudování lanovky na Špilberku, která by měla přinést zvýšení návštěvnosti této památky a potažmo i Muzea města Brna. Zřejmě nejvíce ve výběrovém řízení zabodoval zapojením tématu sportu do výstavního programu. Sport je totiž také nejvýraznějším zájmem brněnského radního pro kulturu Marka Fišera, jenž výběrové komisi předsedal. (více A+A)

V budoucnu se ale můžeme těšit také na nového ředitele či novou ředitelku Sbírky starého umění Národní galerie Praha. Poté, co z této pozice odešel Marius Winzeler, totiž NGP průběhu léta vypsala výběrové řízení na jeho pozici. Uzávěrka podání přihlášek je 15. října tohoto roku.

Martin Vaněk | Narozen 1982, je historik umění, kurátor a výtvarný kritik. Vystudoval dějiny umění a český jazyk a literaturu na FF MU v Brně. Od roku 2017 je doktorandem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Pracoval jako kurátor v Muzeu Jindřichohradecka, Alšově jihočeské galerii a také v metodickém centru při Moravské galerii. Je spoluautorem stálé expozice AJG s názvem Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016 (2017, 2018, 2019, 2020). Působí jako externí kurátor AJG, externí kurátor Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. Je členem iniciativy Je to i tvoje město.