TOP Týdne 29. 10. – 4. 11. 2018

Byla zveřejněna jména kurátorů příštího Berlínského bienále (2020) – Dům umění v Brně otevřel Vašulka Kitchen – Benátky zažily největší povodeň za posledních 22 let.

1/ Berlínské bienále v roce 2020

Příští Berlínské bienále, které se odehraje v roce 2020, bude mít na starost čtveřice kurátorů pocházejících nebo dlouhodobě žijících v jižní Americe:

María Berríos (1978, Santiago de Chile) je socioložka a nezávislá kurátorka. Věnuje se tématům bilancujícím mezi uměním a politikou se zvláštním zaměřením na oblast latinské Ameriky. Doktorát z oboru sociologie získala na Goldsmiths College Londýnské univerzity. Pro Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía v Madridu uspořádala výstavu „Drifts and Derivations. Experiences, journeys and morphologies“ (2010), která se zabývala chilskou experimentální architekturou.

Renata Cervetto (1985, Buenos Aires) vystudovala dějiny umění v Buenos Aires. Působila v Appel arts centre v Amsterdamu (2013–2014). Aktuálně se věnuje edukační činnosti v Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

Lisette Lagnado (1961, Kinshasa) je kurátorka a teoretička umění, společně s Maríou Berríos připravovala výstavu „Drifts and Derivations…“. Doktorát z filozofie získala na Universitě São Paulo. Působila jako koordinátorka archivu Hélia Oiticica. V roce 2007 byla šéfkurátorkou Bienále v São Paulo.

Agustín Pérez Rubio (1972, Valencia) absolvoval dějiny umění ve svém rodném městě. Působil jako kurátor v mnoha evropských metropolích, ale též v latinské Americe. Působil především v MUSAC (León, Španělsko) a od roku 2014 je vedoucím kurátorem MALBA (Buenos Aires).

Čtveřice kurátorů příštího Berlínského bienále. Zdroj: blog.berlinbiennale.de

2/ Dům umění města Brna otevřel Vašulka Kitchen Brno.

V brněnském Domě umění vznikl nový prostor věnující se odkazu průkopníků video artu Woodyho a Steiny Vašulkových, který inicioval spolek Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno, z. s. (založen v roce 2016, předseda Tomáš Ruller, členové Jennifer Helia DeFelice a Viktor Pantůček). Hlavním posláním nového centra bude nejen správa archivu Vašulkových, ale také podpora nově vznikajícího multimediálního umění a pořádání přednášek, workshopů, výstav a doprovodných programů. Projekt vznikal ve spolupráci s Centrem elektronického a digitálního umění Vasulka Chamber v Reykjavíku, FaVU Brno a Teorie interaktivních médií při Ústavu hudební vědy FF MU v Brně. Oficiální stránky projektu zde.

Zdroj: Vašulka Kitchen Brno

 

3/ Minulou středu Benátky postihla největší záplava za posledních 22 let.

Benátky, jedno z nejdůležitějších center turismu a umění na světě, zažily největší povodeň za posledních 22 let. Město je na pravidelný cyklus povodní zvyklé. Fenomén zvaný acqua alta, jenž se opakuje zejména v podzimních a zimních měsících, je způsoben speciálními faktory, jako je pozice měsíce, mořské proudy a silný vítr. Tentokrát však povodeň překročila běžnou hranici. Jak varují odborníci, jde o důsledek globálního oteplování. Za posledních tisíc let se hladina laguny zvýšila o 33 cm. Prognóza však předpokládá, že do roku 2100 to bude o dalších 140 cm. Aktuální povodeň způsobila mnoho škod i na místech, kam běžně acqua alta nedosahuje (pravidelně se týká spíše centra města – oblasti kolem Náměstí sv. Marka). V paláci Zaguri, jenž se nachází ve čtvrti San Marco nedaleko Canal Grande, byly poničeny dvě cenné tapisérie Joana Miróa, které byly uloženy v přepravních bednách v druhém patře paláce, kam se však voda dostala odpadním potrubím. Měly být součástí výstavy Od Kandinského k Boterovi, která se má otevřít tento čtvrtek. Více zde.

Acqua alta v Benátkách, ilustrační snímek

Martin Vaněk | Narozen 1982, je historik umění, kurátor a výtvarný kritik. Vystudoval dějiny umění a český jazyk a literaturu na FF MU v Brně. Od roku 2017 je doktorandem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Pracoval jako kurátor v Muzeu Jindřichohradecka, Alšově jihočeské galerii a také v metodickém centru při Moravské galerii. Je spoluautorem stálé expozice AJG s názvem Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016 (2017, 2018, 2019, 2020). Působí jako externí kurátor AJG, externí kurátor Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. Je členem iniciativy Je to i tvoje město.