Kandidát a kandidátky na vedení AVU zveřejnili své volební teze

Po ukončení dvou čtyřletých funkčních období pedagoga pražské AVU Tomáše Vaňka hledá nejstarší česká umělecká vysoká škola nové vedení, a to na roky 2022–2026. Volby proběhnou 1. prosince a akademický senát bude vybírat rektora či rektorku ze tří přihlášených, kterými jsou doc. Pavlína Morganová, Ph.D., Ing. arch. Maria Topolčanská, Ph.D., a doc. Dušan Zahoranský.

Akademie výtvarných umění v Praze. Foto: Radek Dětinský

Na začátku června bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení, do něhož se mohli formou nominace zapojit jak členové akademické obce AVU, tak i široká veřejnost. Organizaci samotné volby má na starosti volební komise ve složení: Tomáš Džadoň (předseda), Martin Fischer, Václav Janoščík, Martina Smutná (místopředsedkyně) a Nik Timková.

Každá a každý z kandidujících sepsal své teze, které přinášíme v odkazech níže. Dokumenty se stanou předmětem diskusí určených celé akademické obci: 16. 11. se koná diskuse se studujícími a nejširší akademickou obcí, kterou pořádá Ekobuňka AVU a studentská komora AS, o týden později pak čekají potenciální rektorky nebo rektora diskuse s odborovou organizací na AVU a se samotným akademickým senátem.

Mezi témata, která jsou v instituci aktuální a která se jistě stanou předmětem debat, patří neuspokojivé prostorové zázemí jak pro výuku (ateliérovou, technickou i teoretickou), tak i pro zázemí školy (administrativa, veřejné přednášky, školní galerie…). Sem patří i téma nutnosti rozšířit školu o nové prostory a otázka, zda se má jednat o novou budovu, rekonstruování nějaké již existující anebo hledání pronájmů.

Dalším tématem je stále sílící kritika strukturování školy podle modelu mistrovských ateliérů, které mnozí považují za hierarchizující a označují jej za přežitek 19. století. Třetím neméně důležitým tématem je financování: ať už se jedná o sociální fondy pro studující, organizace a další rozvoj školky či dětské skupiny, nebo o platy vyučujících pedagožek a pedagogů. Otázka financí je skloňována také ve vztahu k vybavení jednotlivých ateliérů.

V neposlední řadě je na škole také hojně diskutovaným tématem poměr žen a mužů ve vedení ateliérů. Například malířský nebo sochařský ateliér na AVU za uplynulých 222 let existence školy ještě nevedla žádná žena, což mnoho studujících považuje za problematické. Od kandidáta a kandidátek se ale budou očekávat také reakce na ekologické výzvy, což souvisí i se zmíněnou nutností rozšířit prostorové možnosti školy.

Je tedy zřejmé, že na nové vedení – jež zahrnuje i prorektory, které si nová rektorka či rektor vybere – čekají zásadní úkoly a nutnost překonat mnohé výzvy, které přináší i aktuální nejistá situace nutnosti zajistit bezpečné a hygienické prostředí v době přetrvávající pandemie covidu-19.

Volební teze kandidáta a kandidátek najdete po rozkliknutí zde:

Pavlína Morganová_volební teze

doc. Pavlína Morganová PhD. (*1974) je historička umění a od roku 2013 vedoucí Vědecko-výzkumného pracoviště na AVU. V letech 2014–2016 působila na AVU jako prorektorka pro studijní záležitosti a od roku 2017 je prorektorkou pro umění, vědu a výzkum.

Maria Topolčanská_volební teze

Ing. arch. Maria Topolčanská PhD. (*1973) je teoretička architektury a na AVU přednáší teorii moderní a současné architektury i urbanismu, od roku 2019 je předsedkyní základní odborové organizace na AVU.

Dušan Zahoranský_volební teze

doc. Dušan Zahoranský (*1972) je umělec a pedagog, na AVU vede společně s Pavlou Scerankovou Ateliér Intermédií 2, od roku 2017 je prorektorem pro studijní záležitosti.

Anežka Bartlová | Anežka Bartlová (*1988) je šéfredaktorkou Artalku. Vystudovala Dějiny umění na FF UK a UMPRUM a doktorát získala na KTDU Akademie výtvarných umění v Praze. Je editorkou knihy Manuál monumentu (UMPRUM, 2016). Podílela se na běhu INI Gallery a Ceny Věry Jirousové (2014–2016). V letech 2016 až 2019 byla interní redaktorkou časopisu Art+Antiques, 2018–2022 pracovala v redakci akademického časopisu Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Anežka Bartlová je členkou Spolku Skutek, solidární platformy pro komunikaci uvnitř i vně umělecké scény, členkou Feministických (uměleckých) institucí a iniciativy Nadšením nájem nezaplatíš.